۱۹۴۶ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۴۶ (میلادی) در ۱۹۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۴۶ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر