۱۹۶۹ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۶۹ (میلادی) در ۱۹۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۶۹ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر