آنامِنونو آچ

۱۹۹۹ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۱۹۹۹ (میلادی) در ۲۰۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۹۹ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر