۵۲۹ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۵۲۹ (میلادی) در ۱۲۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۵۲۹ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر