۸۵۲ (میلادی) - زبان‌های دیگر

۸۵۲ (میلادی) در ۱۲۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۸۵۲ (میلادی)-ه قاییت.

دیل‌لر