تورکجه عرفانی قوشمالار دَییشدیر

بـیـر مریضـه خـدا شفا ویـرمـه سه
درمان الـه دوشمـاز بیمـار نیلسون
جان قـوشی پـرواز ایلیوب اوچ ماق
اجـل داشـی دَیــَر سینـار نیلسـون

|

یـانـدورن شـمـع‌لــری یــره دانـمـیـا
مـرد ایگیدلـر هیچ‌ وقت‌ ذلیل اولمیا
بـیـر چـراغ کـه الله‌ هینـدن یـانـمـیـا
أسـر بــاد صـبــا گـیـچــار نـیـلسـون

|

هر کس ایشه الله‌هیندن نحس گله
دالیجاق بـلالـر دست بـه دست گله
ایــچــر اجــل بــاده‌سـی مست گله
بــو فــانـی دنـیـاده بشـر نـیـلسـون

|

رضــــــــا دییر بو سوز منه عار دگول
یــوز نــامــرد بـیـر مـــردَ بـرابـر دگول
ای آقـــالــر بـخـتـیـم مـنـه یـار دگول
اقــبــال ایـشلـه‌مـری هُـنـر نیلسون


یارادان: آشیق باهاله رضا