بیزوْوشا Bizovşa ـ بیر تۆر بیتکی.[۱]

قایناقدَییشدیر

  1. جمشیدی‌ النجارقی، سلیمان؛ رمضانی، عادل؛ اسامی محلی گیاهان آذربایجان، گرگان: انتشارات نوروزی، ‏‫۱۳۹۵.