شابلون:ایشتیباه اولماسین

شابلون بلگه له مه‌سی[باخ] [دییشدیر] [گئچمیش] [تمیزله‌مه]

کاربرددَییشدیر

سادهدَییشدیر

  • {{ایشتیباه اولماسین|موضوع مشابه}} که نتیجه می‌دهد:
  • {{ایشتیباه اولماسین|موضوع مشابه|موضوع دیگر}} که نتیجه می‌دهد:
  • {{ایشتیباه اولماسین|موضوع مشابه|موضوع دیگر|موضوع سوم}} که نتیجه می‌دهد:
  • {{ایشتیباه اولماسین|موضوع مشابه|موضوع دیگر|موضوع سوم|چهارم}} که نتیجه می‌دهد: