مقتفی یوخسا أبو عبد الله محمد المقتفي لأمر الله بن المستظهر (1136 - 1160) ۳۱-جی عباسی خلیفه سی ایدی .

Al-Muqtafi
المقتفي لأمر الله
Gold dinar of Al-Muqtafi minted in 905-906
31st خیلافت of the عباسی خلافتی
عباسی خلافتی خیلافت in بغداد
شاه‌لیق17 August 1136 – 23 March 1159
قاباقکیراشد عباسی
سوْنراکیمستنجد
دوغوم9 March 1096
اولوم11 March 1160 (aged 64)
ConsortFatimah Khatun
اوشاقلارمستنجد
آتامستظهر عباسی
دینایسلام

عباسی شاهلاری دَییشدیر

اؤنجه‌کی:
راشد عباسی
شاهلیق ایللری

(1136 - 1160) میلادی

سونراکی:
المستنجد عباسی

قایناقلار دَییشدیر