اوتریش-ماجاریستان - زبان‌های دیگر

اوتریش-ماجاریستان در ۱۱۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

اوتریش-ماجاریستان-ه قاییت.

دیل‌لر