بؤیوک اسکندر - زبان‌های دیگر

بؤیوک اسکندر در ۱۹۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بؤیوک اسکندر-ه قاییت.

دیل‌لر