منچستر - زبان‌های دیگر

منچستر در ۱۳۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

منچستر-ه قاییت.

دیل‌لر