گورجوستان شوروی سوسیالیست جومهوریتی - زبان‌های دیگر