تبریزلی قطران ایرانلی عالیمدیر بوعالیمین قبری تبریزده دیر.

قایناق‌لاردَییشدیر

  • صفا، ذبیح‌الله. تاریخ ادبیات ایران (جلد دوم).
  • بدیع‌الزمان فروزانفر. سخن و سخنوران.
  • لغت‌نامه دهخدا: قطران