مالک بن حارث نخعی یوْخسا مالک اشتر علی صحابه سی ایدی.

Malik ibn al-Harith
عربجه: مالك
Titles: al-Ashtar and al-Nakha'i
Malik al-Ashtar's Shrine
Birthplace یمن
Ethnicity Yemeni عربلر
Known For Being a loyal companion of محمد بن عبداللّه and علی ابن ابیطالب
Influences محمد بن عبداللّه, علی ابن ابیطالب
Burial Place میصر
Cause of Death Poisoned honey ordered by اومویلر خیلافتی معاویه
Father al-Harith
Sons Ishaq and Ibrahim
Religion ایسلام

قایناقلاردَییشدیر