مالک بن حارث نخعی یوْخسا مالک اشتر علی صحابه سی ایدی.

Malik ibn al-Harith
عربجه: مالك
Titles: al-Ashtar and al-Nakha'i
Malik al-Ashtar's Shrine
Malik al-Ashtar's Shrine
Birthplaceیمن
EthnicityYemeni عربلر
Known ForBeing a loyal companion of محمد بن عبداللّه and علی ابن ابیطالب
Influencesمحمد بن عبداللّه, علی ابن ابیطالب
Burial Placeمیصر
Cause of DeathPoisoned honey ordered by اومویلر خیلافتی معاویه
Fatheral-Harith
SonsIshaq and Ibrahim
Religionایسلام

قایناقلار

دَییشدیر