آنامِنونو آچ

ایسلند - زبان‌های دیگر

ایسلند در ۲۵۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ایسلند-ه قاییت.

دیل‌لر