ایرانین فوتبال شامپیونلارینین لیستی

Iranian League (1st tier)
Local League

(۱۹۷۰–۱۹۷۲)
تخت جمشید جامی
(1973–1978)
آزادیگان لیگی
(۱۹۹۱–۲۰۰۱)
سوپر لیگ
(2001–)

پرسپولیس-تهران فوتبول کولوبو
Founded
۱۹۷۰
تاخیملارین سایسی
۱۶
ایندیکی شامپیون
ایستیقلال خوزیستان
اؤلکه
ایران

ایران

اوستون کولوب
پرسپولیس

(۱۳ شامپیونلیق)

شامپیونلاردَییشدیر

اوستانی لیگ (۱۹۷۰–۷۲)دَییشدیر

۱۲

ایل شامپیون (شامپیون سایسی) ایکینجی
اوچنجی اوستون گل

(کولوب) (گل)

۱۹۷۰–۷۱ تاج (۱) پاس تاج آبادان    حسین کلانی(پرسپولیس) (۶)
۱۹۷۱–۷۲ )

تخت جمشید جامی (۱۹۷۳–۷۸)دَییشدیر

ایل شامپیون
(شامپیون سایسی)
ایکینجی اوچنجی اوستون گل

(کولوب) (گل)

۱۹۷۳–۷۴ پرسپولیس (۲) تاج پاس   غلام حسین مظلومی (تاج)

  عزیز اسپندار (= = ملوان) (۱۵)

۱۹۷۴–۷۵ تاج (۲) پرسپولیس هما   غلام حسین مظلومی (تاج) (۱۰)
۱۹۷۵–۷۶ پرسپولیس (۳) هما پاس   ناصر نورایی (هما) (۱۰)
1976–77 پاس (۱) پرسپولیس شهباز   غلام حسین مظلومی (شهباز) (۱۹)
1977–78 پاس (۲) پرسپولیس = = ملوان   عزیز اسپندار (= = ملوان) (۱۶)

قودس لیگیدَییشدیر

ایل شامپیون (سایسی) ایکینجی اوچونجی اوستون گلوران (کولوب) (گل)
۱۹۸۹–۹۰ = ایستیقلال (۳) پرسپولیس = = ملوان   محمد احمدزاده (= = ملوان) (۱۶)

آزادیگان لیگی (۱۹۹۱–۲۰۰۱)دَییشدیر

ایل شامپیون (سایسی) ایکینجی اوچونجی اوستون گلوران (کولوب) (گل)
۱۹۹۱–۹۲ پاس (۳) = ایستیقلال پرسپولیس   فرشاد پیوس (پرسپولیس) (۱۱)
۱۹۹۲–۹۳ پاس (۴) پرسپولیس تراختور   جمشید شاه محمدی (کشاورز) (۱۱)
۱۹۹۳–۹۴ سایپا (۱) پرسپولیس جنوب اهواز   عباس سیمکانی (ذوب آهن) (۱۷)
۱۹۹۴–۹۵ سایپا (۲) ایستیقلال پرسپولیس   فرشاد پیوس (پرسپولیس) (۲۰)
۱۹۹۵–۹۶ پرسپولیس (۴) بهمن ایستیقلال   محمد مؤمنی (پلی اکریل) (۱۹)
۱۹۹۶–۹۷ پرسپولیس (۵) بهمن سیپاهان   علی اصغر مدیرروستا (بهمن) (۱۸)
۱۹۹۷–۹۸ = ایستیقلال(۴) پاس ذوب آهن   حسین خطیبی (تراختور) (۱۶)
۱۹۹۸–۹۹ پرسپولیس (۶) ایستیقلال سیپاهان   کوروش برمک (تراختور)

  عبدالجلیل گل چشمه (ابومسلم) (۱۴)

۱۹۹۹–۲۰۰۰ پرسپولیس (۷) ایستیقلال فجر سپاسی   مهند مهدی النداوی (صنعت نفت) (۱۵)
۲۰۰۰–۰۱ = ایستیقلال(۵) پرسپولیس سایپا   رضا صاحبی (ذوب آهن) (۱۴)

ایرانین سوپر لیگی (۲۰۰۱–)دَییشدیر

ایل شامپیون (سایسی) ایکینجی اوچونجی اوستون گلوران (کولوب) (گل)
۲۰۰۱–۰۲ پرسپولیس (۸) = ایستیقلال فولاد   غلام‌رضا عنایتی (ابومسلم) (۱۷)
۲۰۰۲–۰۳ سیپاهان (۱) پاس پرسپولیس   ادموند بزیک (سیپاهان) (۱۳)
۲۰۰۳–۰۴ پاس (۵) = ایستیقلال فولاد   علی دایی (پرسپولیس) (۱۶)
۲۰۰۴–۰۵ فولاد (۱) ذوب آهن = ایستیقلال   غلام‌رضا عنایتی (ایستیقلال) (۲۰)
۲۰۰۵–۰۶ = ایستیقلال(۶) پاس سایپا   غلام‌رضا عنایتی (ایستیقلال) (۲۱)
۲۰۰۶–۰۷ سایپا (۳) ایستیقلال اهواز پرسپولیس   مهدی رجب زاده (ذوب آهن)

  اولروم (ابومسلم) (۱۷)

۲۰۰۷–۰۸ پرسپولیس (۹) سیپاهان صبا باتری   محسن خلیلی (پرسپولیس)

  هادی اصغری (راه آهن) (۱۸)

۲۰۰۸–۰۹ = ایستیقلال(۷) ذوب آهن مس کرمان   آرش برهانی (ایستیقلال) (۲۱)
۲۰۰۹–۱۰ سیپاهان (۲) ذوب آهن = ایستیقلال   عماد محمد (سیپاهان) (۱۹)
۲۰۱۰–۱۱ سیپاهان (۳) ایستیقلال ذوب آهن   رضا نوروزی (فولاد) (۲۴)
۲۰۱۱–۱۲ سیپاهان (۴) تراختور = ایستیقلال   کریم انصاری فرد (سایپا) (۲۱)
۲۰۱۲–۱۳ = ایستیقلال(۸) تراختور سیپاهان   جلال رافخایی (= = ملوان) (۱۹)
۲۰۱۳–۱۴ فولاد (۲) پرسپولیس نفت تهران   کریم انصاری فرد (تراختور) (۱۴)
۲۰۱۴–۱۵ سیپاهان (۵) تراختور نفت تهران   ادینهو (تراختور) (۲۰)
۲۰۱۵–۱۶ ایستقلال خوزستان (۱) پرسپولیس = ایستیقلال   مهدی طارمی (پرسپولیس) (۱۶)
آسیا قهرمانلار لیگی آسیا قهرمانلار لیگینین شامپیونی

آماردَییشدیر

کولوبلاردَییشدیر

کولوب شامپیون ایکینجی مووسوم
پرسپولیس
۹
۹
1971–72, 1973–74, 1975–76, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2001–02, 2007–08
ایستیقلال
۸
۸
1970–71, 1974–75, 1989–90, 1997–98, 2000–01, 2005–06, 2008–09, 2012–13
پاس
۵
۵
1976–77, 1977–78, 1991–92, 1992–93, 2003–04
سیپاهان
۵
۱
2002–03, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2014–15
سلیپا
۳
۰
1993–94, 1994–95, 2006–07
فولاد
۲
۰
۲۰۰۴–۰۵، ۲۰۱۳–۱۴
ایستیقلال خوزیستان
۱
۰
۲۰۱۵–۱۶

شهرلرین شامپیونلیقیدَییشدیر

شهر باشلیق کولوب
تهران
۲۴
Persepolis (۹), = ایستیقلال(۸), پاس (۵), سایپا (۲)
ایصفاهان
۵
سیپاهان (۵)
اهواز
۳
فولاد (۲), ایستیقلال خوزیستان (۱)
کرج
۱
سایپا (۱)

اوستانلارین شامپیونلیقیدَییشدیر

اوستان باشلیق کولوب
تهران
۲۴
پرسپولیس (۹), = ایستیقلال(۸), پاس (5), سایپا (۲)
ایصفهان
۵
سیپاهان (۵)
خوزیستان
۳
فولاد (۲), ایستیقلال خوزیستان (۱)
البرز
۱
سایپا (۱)

قایناقلاردَییشدیر