ایران بؤلوم‌لری

ایرانین بؤلوم‌لری اهالی اساسیندا:[۱]

روتبه
اؤلکه‌ده
بؤلوم آدی بؤلگه آدی اوستان آدی اهالی روتبه
بلگه‌ده
روتبه
اوستان‌دا
۱ تهران بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو تهران تهران ۷٬۷۹۶٬۴۳۱ ۱ ۱
۲ مشهد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو مشهد رضوی خوراسان ۲٬۶۷۹٬۹۳۸ ۱ ۱
۳ اصفهان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اصفهان ایصفاهان ۱٬۸۶۰٬۶۷۴ ۱ ۱
۴ کرج بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کرج البورز ۱٬۶۶۷٬۰۲۴ ۱ ۱
۵ تبریز بولگه‌سی نین مرکزی بولومو تبریز شرقی آذربایجان ۱٬۵۲۱٬۲۳۹ ۱ ۱
۶ شیراز بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو شیراز فارس ۱٬۴۴۲٬۸۴۲ ۱ ۱
۷ اهواز بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اهواز خوزیستان ۱٬۱۸۷٬۳۴۰ ۱ ۱
۸ قم بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو قم قوم ۹۸۸٬۴۶۲ ۱ ۱
۹ کرمانشاه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کیرمانشاه کیرمانشاه ۸۸۸٬۹۹۰ ۱ ۱
۱۰ اورمیه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اورمیه غربی آذربایجان ۷۰۲٬۳۷۶ ۱ ۱
۱۱ رشت بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو رشت گیلان ۶۲۴٬۵۰۷ ۱ ۱
۱۲ زاهدان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو زاهدان سیستان و بلوچیستان ۵۷۷٬۸۹۸ ۱ ۱
۱۳ همدان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو همدان همدان ۵۶۰٬۱۳۳ ۱ ۱
۱۴ کرمان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کرمان کیرمان اوستانی ۵۵۷۲۳۶ ۱ ۱
۱۵ اراک بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اراک مرکزی اوستانی ۵۴۳۸۵۹ ۱ ۱
۱۶ شهریار بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو شهریار بؤلگه‌سی تهران اوستانی ۵۱۶۰۲۲ ۱ ۲
۱۷ اردبیل بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اردبیل اردبیل اوستانی ۵۰۲۱۸۶ ۱ ۱
۱۸ یزد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو یزد بؤلگه‌سی یزد اوستانی ۴۹۹۸۰۸ ۱ ۱
۱۹ قزوین بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو قزوین بؤلگه‌سی‌ قزوین اوستانی ۴۶۹۳۶۷ ۱ ۱
۲۰ بندرعباس بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بندرعباس هورموزقان اوستانی ۴۲۹۰۹۳ ۱ ۱
۲۱ خرم آباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خرم آباد لوریستان اوستانی ۴۱۷۵۵۶ ۱ ۱
۲۲ ساری بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ساری مازندران اوستانی ۳۹۵۷۱۶ ۱ ۱
۲۳ زنجان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو زنجان زنجان اوستانی ۳۹۵۱۴۹ ۱ ۱
۲۴ اسلام‌شهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اسلامشهر تهران اوستانی ۳۹۴۱۵۱ ۱ ۳
۲۵ سنندج بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سنندج کوردیستان اوستانی ۳۸۶۷۳۸ ۱ ۱
۲۶ گرگان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو گرگان گولوستان اوستانی ۳۴۵۸۱۳ ۱ ۱
۲۷ دزفول بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دزفول خوزیستان اوستانی ۳۲۱۲۴۴ ۱ ۲
۲۸ گلستان بؤلومو رباطکریم تهران اوستانی ۳۱۷۷۳۱ ۱ ۴
۲۹ ملارد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ملارد تهران اوستانی ۲۹۱۶۰۸ ۱ ۵
۳۰ بابل بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بابل مازندران اوستانی ۲۸۷۰۰۶ ۱ ۲
۳۱ بروجرد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بروجرد لوریستان اوستانی ۲۸۵۱۷۹ ۱ ۲
۳۲ خمینی‌شهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خمینی شهر ایصفاهان اوستانی ۲۸۲۸۸۸ ۱ ۲
۳۳ قائم‌شهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو قائم شهر مازندران اوستانی ۲۷۵۸۰۷ ۱ ۳
۳۴ نیشابور بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو نیشابور رضوی خوراسان اوستانی ۲۷۴۷۰۰ ۱ ۲
۳۵ کاشان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کاشان ایصفاهان اوستانی ۲۶۶۹۲۱ ۱ ۳
۳۶ گنبد کاووس بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو گنبد کاووس گولوستان اوستانی ۲۶۱۴۹۲ ۱ ۲
۳۷ آمل بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو آمل مازندران اوستانی ۲۶۰۹۷۱ ۱ ۴
۳۸ خوی بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خوی شهریستانی غربی آذربایجان اوستانی ۲۶۰۸۵۴ ۱ ۲
۳۹ نجف‌آباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو نجف آباد ایصفاهان اوستانی ۲۵۴۶۷۲ ۱ ۴
۴۰ آبادان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو آبادان خوزیستان اوستانی ۲۵۰۱۱۶ ۱ ۳
۴۱ بجنورد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بجنورد شومالی خوراسان اوستانی ۲۳۸۶۳۲ ۱ ۱
۴۲ قدس بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو قدس تهران اوستانی ۲۳۷۰۷۷ ۱ ۶
۴۳ سبزوار بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سبزوار رضوی خوراسان اوستانی ۲۳۳۷۴۴ ۱ ۳
۴۴ ورامین بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ورامین تهران اوستانی ۲۳۲۳۹۳ ۱ ۷
۴۵ سیرجان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سیرجان کیرمان اوستانی ۲۲۶۰۷۳ ۱ ۲
۴۶ شهرکرد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو شهرکرد چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۲۲۴۳۸۰ ۱ ۱
۴۷ ساوه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ساوه مرکزی ۲۱۵۴۱۳ ۱ ۲
۴۸ قرچک بؤلومو ورامین تهران اوستانی ۲۱۱۹۴۹ ۲ ۸
۴۹ رفسنجان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو رفسنجان کیرمان اوستانی ۲۱۱۴۹۵ ۱ ۳
۵۰ بوشهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بوشهر بوشهر اوستانی ۲۰۷۸۹۱ ۱ ۱
۵۱ ماراغا بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ماراغا شرقی آذربایجان ۲۰۵۱۳۷ ۱ ۱
۵۲ پاکدشت بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو پاکدشت تهران اوستانی ۲۰۳۰۵۰ ۱ ۹
۵۳ مرند بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو مرند شرقی آذربایجان ۲۰۱۷۴۷ ۱ ۳
۵۴ قوشاچای بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو میاندوآب غربی آذربایجان ۱۹۷۷۹۱ ۱ ۳
۵۵ بیرجند بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بیرجند جنوبی خوراسان اوستانی ۱۹۶۸۳۴ ۱ ۱
۵۶ مرودشت بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو مرودشت فارس اوستانی ۱۹۵۴۵۰ ۱ ۲
۵۷ ملایر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ملایر همدان اوستانی ۱۸۶۴۹۷ ۱ ۲
۵۸ فلاورجان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو فلاورجان ایصفاهان اوستانی ۱۸۱۶۰۲ ۱ ۴
۵۹ ایلام بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ایلام ایلام اوستانی ۱۸۱۳۶۲ ۱ ۱
۶۰ ماهشهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بندرماهشهر خوزیستان اوستانی ۱۷۹۸۰۴ ۱ ۲
۶۱ مهاباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو مهاباد بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۱۷۹۶۹۷ ۱ ۴
۶۲ لنجان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو لنجان(زرین شهر) ایصفاهان اوستانی ۱۷۹۶۰۲ ۱ ۶
۶۳ بوکان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بوكان شهریستانی غربی آذربایجان اوستانی ۱۷۷۲۳۶ ۱ ۵
۶۴ بویراحمد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بویراحمد کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۱۷۴۸۴۶ ۱ ۱
۶۵ میناب بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو میناب هورموزقان اوستانی ۱۷۰۴۱۹ ۱ ۲
۶۶ ایذه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ایذه خوزیستان اوستانی ۱۶۹۷۶۵ ۱ ۵
۶۷ قوچان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو قوچان رضوی خوراسان اوستانی ۱۶۹۵۷۵ ۱ ۴
۶۸ بخش بوستان رباطکریم تهران اوستانی ۱۶۸۷۵۳ ۲ ۱۰
۶۹ سقز بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سقز کوردیستان اوستانی ۱۶۳۹۹۹ ۱ ۲
۷۰ شوشتر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو شوشتر خوزیستان اوستانی ۱۶۱۷۱۴ ۱ ۳
۷۱ برخوار بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو برخوار ایصفاهان اوستانی ۱۶۰۹۰۳ ۱ ۵
۷۲ زابل بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو زابل سیستان و بلوچیستان اوستانی ۱۶۰۲۹۵ ۱ ۱
۷۳ ایرانشهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ایرانشهر سیستان و بلوچیستان اوستانی ۱۵۱۰۳۸ ۱ ۳
۷۴ تربت حیدریه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو تربت حیدریه رضوی خوراسان اوستانی ۱۵۰۶۴۳ ۱ ۵
۷۵ سلماس بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سالماس بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۱۵۰۲۵۶ ۱ ۶
۷۶ خرمشهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خرمشهر خوزیستان اوستانی ۱۴۷۶۴۲ ۱ ۷
۷۷ بهشهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بهشهر مازندران اوستانی ۱۴۴۳۳۲ ۱ ۵
۷۸ دورود بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دورود لوریستان اوستانی ۱۴۴۱۳۰ ۱ ۳
۷۹ جیرفت بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو جیرفت کیرمان اوستانی ۱۴۳۵۹۰ ۱ ۴
۸۰ شاهرود بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو شاهرود سیمنان اوستانی ۱۴۲۶۶۳ ۱ ۱
۸۱ شهرضا بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو شهرضا ایصفاهان اوستانی ۱۳۹۷۰۲ ۱ ۳
۸۲ شادگان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو شادگان خوزیستان اوستانی ۱۳۸۲۲۶ ۱ ۸
۸۳ داراب بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو داراب فارس اوستانی ۱۳۷۶۷۷ ۱ ۳
۸۴ سمنان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سمنان سیمنان اوستانی ۱۳۵۸۷۲ ۱ ۲
۸۵ اندیمشک بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اندیمشک خوزیستان اوستانی ۱۳۴۹۱۶ ۱ ۹
۸۶ ری بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ری تهران اوستانی ۱۳۳۰۶۶ ۱ ۱۱
۸۷ انزلی بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو انزلی گیلان اوستانی ۱۳۰۸۵۱ ۱ ۱
۸۸ بهبهان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بهبهان خوزیستان اوستانی ۱۳۰۷۷۴ ۱ ۸
۸۹ لاهیجان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو لاهیجان گیلان اوستانی ۱۳۰۲۸۸ ۱ ۳
۹۰ ابهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ابهر زنجان اوستانی ۱۳۰۲۷۸ ۱ ۲
۹۱ بخش کهریزک ری تهران اوستانی ۱۲۹۶۰۷ ۲ ۱۲
۹۲ اسلام‌آباد غرب بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اسلام‌آباد غرب کیرمانشاه اوستانی ۱۲۹۵۰۳ ۱ ۲
۹۳ کازرون بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کازرون فارس اوستانی ۱۲۸۹۴۵ ۱ ۳
۹۴ مریوان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو مریوان کوردیستان اوستانی ۱۲۸۴۴۵ ۱ ۳
۹۵ شیروان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو شیروان شومالی خوراسان اوستانی ۱۲۶۹۲۸ ۱ ۱
۹۶ میانه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو میانا بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۱۲۶۶۶۸ ۱ ۱
۹۷ اهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اهر بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۱۲۵۲۵۳ ۱ ۲
۹۸ بناب بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بوناب بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۱۲۵۲۰۹ ۱ ۶
۹۹ دشتستان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دشتستان بوشهر اوستانی ۱۲۴۲۹۱ ۱ ۲
۱۰۰ جهرم بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو جهروم بولگه‌سی فارس اوستانی ۱۲۴۱۳۴ ۱ ۵
۱۰۱ تربت جام بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو تربت جام رضوی خوراسان اوستانی ۱۲۳۷۹۹ ۱ ۶
۱۰۲ پارس‌آباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو موغان‌شهر بؤلگه‌سی اردبیل اوستانی ۱۲۲۹۲۳ ۱ ۲
۱۰۳ رباط‌کریم بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو رباطکریم تهران اوستانی ۱۲۲۰۴۶ ۳ ۱۳
۱۰۴ کوهدشت بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کوهدشت لوریستان اوستانی ۱۲۱۷۷۵ ۱ ۲
۱۰۵ کاشمر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کاشمر رضوی خوراسان اوستانی ۱۱۹۵۰۷ ۱ ۷
۱۰۶ بم بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بم کیرمان اوستانی ۱۱۸۰۳۷ ۱ ۵
۱۰۷ مسجدسلیمان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو مسجدسلیمان خوزیستان اوستانی ۱۱۷۷۹۶ ۱ ۱۱
۱۰۸ فسا بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو فسا فارس اوستانی ۱۱۶۴۱۶ ۱ ۵
۱۰۹ نهاوند بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو نهاوند همدان اوستانی ۱۱۶۰۹۲ ۱ ۲
۱۱۰ دلفان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دلفان لوریستان اوستانی ۱۱۳۷۸۷ ۱ ۵
۱۱۱ الیگودرز بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو الیگودرز لوریستان اوستانی ۱۱۳۴۵۵ ۱ ۶
۱۱۲ چابهار بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو چابهار سیستان و بلوچیستان اوستانی ۱۱۳۱۵۴ ۱ ۴
۱۱۳ شوش بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو شوش خوزیستان اوستانی ۱۱۳۰۴۱ ۱ ۱۲
۱۱۴ مشگین‌شهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خیاو بولگه‌سی اردبیل اوستانی ۱۱۲۱۲۸ ۱ ۳
۱۱۵ خاش بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خاش سیستان و بلوچیستان اوستانی ۱۱۱۱۱۴ ۱ ۵
۱۱۶ گچساران بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو گچساران کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۱۰۹۴۵۸ ۱ ۲
۱۱۷ ساوجبلاغ بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ساوجبلاغ البورز اوستانی ۱۰۶۸۷۹ ۱ ۲
۱۱۸ مبارکه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو مبارکه ایصفاهان اوستانی ۱۰۵۱۳۴ ۱ ۹
۱۱۹ اسدآباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اسداباد همدان اوستانی ۱۰۴۵۶۶ ۱ ۴
۱۲۰ کلاله بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کلاله گولوستان اوستانی ۱۰۳۹۸۳ ۱ ۳
۱۲۱ نظرآباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو نظرآباد البورز اوستانی ۱۰۳۴۷۶ ۱ ۳
۱۲۲ زرند بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو زرند کیرمان اوستانی ۱۰۳۲۰۸ ۱ ۶
۱۲۳ نوشهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو نوشهر مازندران اوستانی ۱۰۲۱۳۱ ۱ ۲
۱۲۴ سراب بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سراب بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۱۰۱۳۴۲ ۱ ۴
۱۲۵ تاکستان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو تاکستان قزوین اوستانی ۹۹۸۴۱ ۱ ۱
۱۲۶ قروه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو قروه کوردیستان اوستانی ۹۹۵۵۸ ۱ ۴
۱۲۷ اسفراین بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اسفراین شومالی خوراسان اوستانی ۹۹۳۸۱ ۱ ۱
۱۲۸ رامهرمز بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو رامهرمز خوزیستان اوستانی ۹۷۵۶۱ ۱ ۱۳
۱۲۹ ممسنی بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ممسنی فارس اوستانی ۹۷۲۰۶ ۱ ۱
۱۳۰ سراوان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سراوان سیستان و بلوچیستان اوستانی ۹۷۰۵۵ ۱ ۶
۱۳۱ لردگان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو لردگان چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۹۶۴۸۳ ۱ ۲
۱۳۲ سولدوز بؤلگه‌سینین مرکزی بؤلومو سولدوز شهریستانی غربی آذربایجان اوستانی ۹۶۰۸۷ ۱ ۱
۱۳۳ بخش برخوار برخوارومیمه ایصفاهان اوستانی ۹۵۳۸۹ ۲ ۱۰
۱۳۴ البرز بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو البرز قزوین اوستانی ۹۴۸۵۳ ۱ ۳
۱۳۵ خمین بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خمین مرکزی اوستانی ۹۴۱۰۶ ۱ ۳
۱۳۶ کبودرآهنگ بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کبودراهنگ شهریستانی همدان اوستانی ۹۱۲۵۷ ۱ ۵
۱۳۷ لنگرود بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو لنگرود گیلان اوستانی ۹۰۷۲۹ ۱ ۳
۱۳۸ نکا بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو نکا مازندران اوستانی ۹۰۵۸۸ ۱ ۳
۱۳۹ کهگیلویه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کهگیلویه کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۹۰۲۴۴ ۱ ۳
۱۴۰ فارسان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو فارسان چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۹۰۱۱۱ ۱ ۲
۱۴۱ علی آباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو علی آباد گولوستان اوستانی ۸۹۲۰۴ ۱ ۴
۱۴۲ تویسرکان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو تویسرکان همدان اوستانی ۸۸۲۵۱ ۱ ۲
۱۴۳ لارستان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو لارستان فارس اوستانی ۸۷۹۸۸ ۱ ۷
۱۴۴ آباده بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو آباده بولگه‌سی فارس اوستانی ۸۷۲۰۳ ۱ ۷
۱۴۵ بخش محمدیه البرز قزوین اوستانی ۸۷۱۹۳ ۱ ۱
۱۴۶ دشت آزادگان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دشت آزادگان خوزیستان اوستانی ۸۶۵۱۹ ۱ ۱۴
۱۴۷ فیروزآباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو فیروزآباد فارس اوستانی ۸۶۲۰۸ ۱ ۳
۱۴۸ تنکابن بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو تنکابن مازندران اوستانی ۸۵۷۳۹ ۱ ۸
۱۴۹ طوالش بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو طوالش گیلان اوستانی ۸۵۲۵۸ ۱ ۵
۱۵۰ خانا بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو پیرانشهر بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۸۴۹۲۰ ۱ ۸
۱۵۱ ماکو بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ماکو غربی آذربایجان اوستانی ۸۴۵۱۶ ۱ ۸
۱۵۲ خدابنده بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خدابنده زنجان اوستانی ۸۴۳۶۱ ۱ ۳
۱۵۳ آق قلا بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو آق قلا گولوستان اوستانی ۸۴۲۹۱ ۱ ۳
۱۵۴ چالوس بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو چالوس مازندران اوستانی ۸۳۱۰۱ ۱ ۹
۱۵۵ گلپایگان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو گلپایگان ایصفاهان اوستانی ۸۲۶۰۱ ۱ ۳
۱۵۶ بخش باوی اهواز بؤلگه‌سی‌ خوزیستان اوستانی ۸۱۶۶۵ ۲ ۱۵
۱۵۷ فومن بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو فومن گیلان اوستانی ۸۱۴۴۹ ۱ ۶
۱۵۸ سرپل ذهاب بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سرپل ذهاب کیرمانشاه اوستانی ۸۱۴۲۸ ۱ ۲
۱۵۹ بخش سرباز سرباز سیستان و بلوچیستان اوستانی ۸۰۵۷۰ ۱ ۷
۱۶۰ سنقر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سنقر کیرمانشاه اوستانی ۸۰۳۰۴ ۱ ۴
۱۶۱ کنگاور بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کنگاور کیرمانشاه اوستانی ۸۰۲۱۵ ۱ ۳
۱۶۲ لنگه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بندرلنگه هورموزقان اوستانی ۷۸۳۶۸ ۱ ۳
۱۶۳ بانه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بانه کوردیستان اوستانی ۷۸۰۱۶ ۱ ۵
۱۶۴ بروجن بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بروجن چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۷۷۸۸۴ ۱ ۴
۱۶۵ آران و بیدگل بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو آران و بیدگل ایصفاهان اوستانی ۷۷۱۵۰ ۱ ۱۲
۱۶۶ ملکان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ملیکان شهریستانی شرقی آذربایجان اوستانی ۷۷۱۳۲ ۱ ۲
۱۶۷ تایباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو تایباد رضوی خوراسان اوستانی ۷۵۸۹۳ ۱ ۸
۱۶۸ صومعه‌سرا بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو صومعه سرا گیلان اوستانی ۷۵۴۱۲ ۱ ۴
۱۶۹ بردسیر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بردسیر کیرمان اوستانی ۷۵۰۷۰ ۱ ۷
۱۷۰ بخش دابودشت آمل مازندران اوستانی ۷۴۶۸۷ ۱ ۶
۱۷۱ شهربابک بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو شهربابک کیرمان اوستانی ۷۴۵۵۱ ۱ ۷
۱۷۲ چناران بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو چناران رضوی خوراسان اوستانی ۷۳۹۷۷ ۱ ۲
۱۷۳ کامیاران بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کامیاران کوردیستان اوستانی ۷۳۸۲۰ ۱ ۴
۱۷۴ بخش میان‌کنگی زابل سیستان و بلوچیستان اوستانی ۷۳۲۵۴ ۱ ۳
۱۷۵ دامغان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دامغان بؤلگه‌سی سیمنان اوستانی ۷۲۹۶۷ ۱ ۳
۱۷۶ آستانه اشرفیه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو آستانه اشرفیه گیلان اوستانی ۷۲۸۶۷ ۱ ۸
۱۷۷ ساری داش بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سردشت غربی آذربایجان اوستانی ۷۲۷۷۷ ۱ ۴
۱۷۸ آزادشهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو آزادشهر بؤلگه‌سی گولوستان اوستانی ۷۲۶۰۳ ۱ ۴
۱۷۹ بخش کوار شیراز فارس اوستانی ۷۲۴۲۳ ۲ ۱۱
۱۸۰ بخش ریگان بم کیرمان اوستانی ۷۰۹۰۸ ۲ ۹
۱۸۱ میبد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو مئیبود بؤلگه‌سی یزد اوستانی ۷۰۷۲۸ ۱ ۱
۱۸۲ کهنوج بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کهنوج کیرمان اوستانی ۷۰۶۶۴ ۱ ۹
۱۸۳ گناوه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو گناوه بوشهر اوستانی ۷۰۱۱۰ ۱ ۳
۱۸۴ امیدیه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو امیدیه خوزیستان اوستانی ۷۰۰۳۷ ۱ ۱
۱۸۵ پیشوا بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو پیشوا تهران اوستانی ۶۹۹۹۵ ۱ ۱۴
۱۸۶ دماوند بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دماوند تهران اوستانی ۶۹۸۲۹ ۱ ۱۵
۱۸۷ بستان آباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بستان‌آباد بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۶۹۵۰۴ ۱ ۹
۱۸۸ سرخس بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سرخس رضوی خوراسان اوستانی ۶۹۴۰۴ ۱ ۳
۱۸۹ مینودشت بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو مینودشت گولوستان اوستانی ۶۹۲۷۲ ۱ ۵
۱۹۰ آبیک بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو آبیک قزوین اوستانی ۶۸۳۵۰ ۱ ۴
۱۹۱ شاهین دژ بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو شاهین دژ غربی آذربایجان اوستانی ۶۸۲۸۶ ۱ ۶
۱۹۲ بافت بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بافت کیرمان اوستانی ۶۸۲۷۰ ۱ ۱۰
۱۹۳ قشم بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو قشم هورموزقان اوستانی ۶۸۰۷۰ ۱ ۲
۱۹۴ بخش بندر امام خمینی بندر ماهشهر خوزیستان اوستانی ۶۸۰۰۰ ۱ ۲
۱۹۵ رامسر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو رامسر مازندران اوستانی ۶۷۶۷۵ ۱ ۶
۱۹۶ کردکوی بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کردکوی گولوستان اوستانی ۶۷۴۲۷ ۱ ۶
۱۹۷ بابلسر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بابلسر مازندران اوستانی ۶۷۲۱۱ ۱ ۵
۱۹۸ بخش رضویه مشهد رضوی خوراسان اوستانی ۶۷۰۹۳ ۱ ۲
۱۹۹ بیجار بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بیجار کوردیستان اوستانی ۶۶۸۳۳ ۱ ۷
۲۰۰ بخش جلگه زاوه تربت حیدریه رضوی خوراسان اوستانی ۶۶۲۰۶ ۱ ۳
۲۰۱ اقلید بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اقلید فارس اوستانی ۶۵۷۹۸ ۱ ۱۰
۲۰۲ رودبار بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو رودبار گیلان اوستانی ۶۵۷۹۷ ۱ ۸
۲۰۳ هرسین بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو هرسین کیرمانشاه اوستانی ۶۵۶۵۹ ۱ ۴
۲۰۴ گناباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو گناباد رضوی خوراسان اوستانی ۶۴۸۴۹ ۱ ۲
۲۰۵ بخش حومه آذرشهر بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۶۴۷۹۶ ۱ ۱۰
۲۰۶ شبستر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو شبیستر بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۶۴۳۱۲ ۱ ۸
۲۰۷ خلخال بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خالخال شهریستانی اردبیل اوستانی ۶۴۰۳۷ ۱ ۴
۲۰۸ فریمان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو فریمان رضوی خوراسان اوستانی ۶۳۶۹۴ ۱ ۱۱
۲۰۹ بخش کن تهران تهران اوستانی ۶۳۵۱۴ ۲ ۱۶
۲۱۰ ترکمن بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ترکمن گولوستان اوستانی ۶۳۴۹۳ ۱ ۹
۲۱۱ بخش شاوور شوش خوزیستان اوستانی ۶۲۶۱۷ ۲ ۱۸
۲۱۲ باغ ملک بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو باغ ملک خوزیستان اوستانی ۶۲۲۱۷ ۱ ۴
۲۱۳ قائنات بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو قائنات جنوبی خوراسان اوستانی ۶۲۰۴۰ ۱ ۱
۲۱۴ شازند بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو شازند مرکزی اوستانی ۶۱۶۳۲ ۱ ۱
۲۱۵ بخش چهارباغ ساوجبلاغ البورز اوستانی ۶۱۱۳۵ ۲ ۴
۲۱۶ خرمدره بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خرمدره زنجان اوستانی ۶۰۰۲۷ ۱ ۱
۲۱۷ محمودآباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو محمودآباد مازندران اوستانی ۵۹۳۹۷ ۱ ۸
۲۱۸ اردکان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اردکان شهریستانی یزد اوستانی ۵۹۱۲۷ ۱ ۳
۲۱۹ بخش خنداب اراک مرکزی اوستانی ۵۹۱۱۲ ۱ ۲
۲۲۰ بخش گمیشان ترکمن گولوستان اوستانی ۵۸۷۲۵ ۲ ۸
۲۲۱ آستارا بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو آستارا گیلان اوستانی ۵۸۶۹۵ ۱ ۴
۲۲۲ ازنا بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ازنا لوریستان اوستانی ۵۸۶۸۰ ۱ ۷
۲۲۳ بخش ییلاق قروه کوردیستان اوستانی ۵۸۵۰۲ ۱ ۱
۲۲۴ تکاب بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو تیکان‌تپه بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۵۸۳۹۹ ۱ ۲
۲۲۵ بخش دشتیاری چاه بهار سیستان و بلوچیستان اوستانی ۵۷۸۱۳ ۱ ۲
۲۲۶ نور بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو نور (شهر) مازندران اوستانی ۵۷۵۳۰ ۱ ۷
۲۲۷ رودسر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو رودسر گیلان اوستانی ۵۷۵۰۹ ۱ ۳
۲۲۸ بخش سنگر رشت گیلان اوستانی ۵۷۴۷۸ ۲ ۱۲
۲۲۹ بخش گالیکش مینودشت گولوستان اوستانی ۵۷۴۰۴ ۲ ۱۱
۲۳۰ بخش کربال شیراز فارس اوستانی ۵۷۳۷۲ ۲ ۶
۲۳۱ سلسله بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سلسله لوریستان اوستانی ۵۶۶۱۸ ۱ ۸
۲۳۲ اوسکو بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اوسکو بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۵۶۲۵۳ ۱ ۱۲
۲۳۳ بخش فریدونکنار بابلسر مازندران اوستانی ۵۶۰۵۵ ۲ ۱۵
۲۳۴ صحنه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو صحنه کیرمانشاه اوستانی ۵۵۸۵۴ ۱ ۵
۲۳۵ بخش راز و جرگلان بجنورد شومالی خوراسان اوستانی ۵۵۴۱۸ ۲ ۴
۲۳۶ بخش زبرخان نیشابور رضوی خوراسان اوستانی ۵۴۵۷۶ ۲ ۱۵
۲۳۷ بخش عسلویه کنگان بوشهر اوستانی ۵۴۳۲۰ ۱ ۱
۲۳۸ فریدن بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو فریدن ایصفاهان اوستانی ۵۴۰۳۶ ۱ ۶
۲۳۹ بخش میاندورود ساری مازندران اوستانی ۵۳۸۶۲ ۱ ۶
۲۴۰ کنارک بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کنارک سیستان و بلوچیستان اوستانی ۵۳۱۱۳ ۱ ۳
۲۴۱ جوانرود بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو جوانرود کیرمانشاه اوستانی ۵۳۰۴۸ ۱ ۳
۲۴۲ بخش چهاردانگه اسلامشهر تهران اوستانی ۵۳۰۴۱ ۲ ۱۷
۲۴۳ رودان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو رودان هورموزقان اوستانی ۵۲۸۱۶ ۱ ۱
۲۴۴ عنبرآباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو عنبرآباد کیرمان اوستانی ۵۲۷۷۷ ۱ ۹
۲۴۵ سیلوانا بولومو اورمیه بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۵۲۷۵۲ ۱ ۴
۲۴۶ بخش جوکار ملایر همدان اوستانی ۵۲۴۴۵ ۱ ۱
۲۴۷ بخش دلگان ایرانشهر سیستان و بلوچیستان اوستانی ۵۲۴۱۹ ۲ ۱۱
۲۴۸ نی ریز بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو نی ریز فارس اوستانی ۵۲۰۹۷ ۱ ۴
۲۴۹ بخش خمام رشت گیلان اوستانی ۵۲۰۵۰ ۳ ۱۳
۲۵۰ اردل بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اردل چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۵۱۹۶۰ ۱ ۵
۲۵۱ بخش شوط ماکو غربی آذربایجان اوستانی ۵۱۴۷۶ ۱ ۲
۲۵۲ بخش احمدآباد مشهد رضوی خوراسان اوستانی ۵۱۲۶۷ ۳ ۱۶
۲۵۳ نیک‌شهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو نیک شهر سیستان و بلوچیستان اوستانی ۵۰۸۴۲ ۱ ۴
۲۵۴ پل‌دختر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو پلدختر لوریستان اوستانی ۵۰۵۹۶ ۱ ۹
۲۵۵ بخش پیربکران فلاورجان ایصفاهان اوستانی ۵۰۴۱۷ ۲ ۱۴
۲۵۶ بخش طرقبه مشهد رضوی خوراسان اوستانی ۵۰۳۳۹ ۴ ۱۷
۲۵۷ رودبار جنوب بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو رودبار جنوب کیرمان اوستانی ۵۰۲۹۲ ۱ ۱۲
۲۵۸ زهک بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو زهک سیستان و بلوچیستان اوستانی ۴۹۸۱۳ ۱ ۷
۲۵۹ بویین‌زهرا بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بوئین زهرا قزوین اوستانی ۴۹۶۴۹ ۱ ۱
۲۶۰ بخش جوین سبزوار رضوی خوراسان اوستانی ۴۹۵۸۳ ۲ ۱۸
۲۶۱
۲۶۲ بخش لاله‌آباد بابل مازندران اوستانی ۴۹۳۸۳ ۱ ۵
۲۶۳ جویبار بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو جویبار مازندران اوستانی ۴۹۳۲۹ ۱ ۹
۲۶۴ بخش کوچصفهان رشت گیلان اوستانی ۴۹۲۷۸ ۴ ۱۴
۲۶۵ بهار بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بهار همدان اوستانی ۴۹۱۳۸ ۱ ۲
۲۶۶ گرمسار بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو گرمسار سیمنان اوستانی ۴۹۰۷۱ ۱ ۲
۲۶۷ گرمی بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو گئرمی بؤلگه‌سی اردبیل اوستانی ۴۸۷۹۰ ۱ ۲
۲۶۸ اوشنو بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اوشنویه بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۴۸۴۸۲ ۱ ۱۵
۲۶۹ محلات بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو محلات مرکزی اوستانی ۴۸۴۵۸ ۱ ۳
۲۷۰ بخش حمیدیه اهواز بؤلگه‌سی‌ خوزیستان اوستانی ۴۸۳۷۲ ۱ ۴
۲۷۱ زرندیه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو زرندیه مرکزی اوستانی ۴۸۲۷۴ ۱ ۴
۲۷۲ بخش بهاران گرگان گولوستان اوستانی ۴۸۰۷۴ ۱ ۱
۲۷۳ رامیان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو رامیان گولوستان اوستانی ۴۷۵۴۰ ۱ ۲
۲۷۴ سمیرم بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سمیرم ایصفاهان اوستانی ۴۷۵۳۵ ۱ ۹
۲۷۵ قیر و کارزین بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو قیروکارزین فارس اوستانی ۴۷۳۹۲ ۱ ۹
۲۷۶ بخش بمپور ایرانشهر سیستان و بلوچیستان اوستانی ۴۷۳۶۰ ۱ ۱
۲۷۷ زرین دشت بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو زرین دشت فارس اوستانی ۴۷۳۲۳ ۱ ۱۵
۲۷۸ دیواندره بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دیواندره کوردیستان اوستانی ۴۷۲۲۲ ۱ ۹
۲۷۹ عجب شیر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو عجب‌شئر بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۴۷۰۱۷ ۱ ۲
۲۸۰ بخش زرقان شیراز فارس اوستانی ۴۶۶۷۲ ۴ ۱۷
۲۸۱ هشترود بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سراسکند بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۴۵۹۸۲ ۱ ۳
۲۸۲ بخش جغتای سبزوار رضوی خوراسان اوستانی ۴۵۹۷۰ ۳ ۱۹
۲۸۳ بخش باغ بهادران لنجان(زرین شهر) ایصفاهان اوستانی ۴۵۹۵۷ ۲ ۱۶
۲۸۴ بخش میرجاوه زاهدان سیستان و بلوچیستان اوستانی ۴۵۸۹۶ ۱ ۶
۲۸۵ بخش مراوه تپه کلاله گولوستان اوستانی ۴۵۸۷۴ ۱ ۳
۲۸۶ بخش عباس آباد تنکابن مازندران اوستانی ۴۵۵۸۹ ۱ ۹
۲۸۷ بخش رستم ممسنی فارس اوستانی ۴۵۳۷۷ ۲ ۱۸
۲۸۸ قلعه گنج بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو قلعه گنج کیرمان اوستانی ۴۵۳۶۷ ۱ ۲
۲۸۹ بخش گتاب بابل مازندران اوستانی ۴۵۱۰۴ ۲ ۱۵
۲۹۰ مانه و سملقان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو مانه وسملقان شومالی خوراسان اوستانی ۴۴۸۰۴ ۱ ۲
۲۹۱ بخش لالجین بهار همدان اوستانی ۴۴۵۶۸ ۱ ۱
۲۹۲ بخش سیب و سوران سراوان سیستان و بلوچیستان اوستانی ۴۴۰۴۱ ۲ ۱۵
۲۹۳ جلفا بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو جولفا بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۴۳۶۶۹ ۱ ۱۵
۲۹۴ استهبان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو استهبان فارس اوستانی ۴۳۵۸۲ ۱ ۱
۲۹۵ سروآباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سروآباد کوردیستان اوستانی ۴۳۴۹۲ ۱ ۴
۲۹۶ دلیجان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دلیجان مرکزی اوستانی ۴۳۳۸۸ ۱ ۳
۲۹۷ بخش شیب‌آب زابل سیستان و بلوچیستان اوستانی ۴۳۳۷۴ ۳ ۱۷
۲۹۸ لامرد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو لامرد فارس اوستانی ۴۳۳۷۱ ۱ ۷
۲۹۹ مهریز بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو مهریز یزد اوستانی ۴۳۳۶۳ ۱ ۱
۳۰۰ بخش صالح آباد تربت جام رضوی خوراسان اوستانی ۴۳۲۱۲ ۲ ۲۰
۳۰۱ طبس بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو طبس یزد اوستانی ۴۳۱۸۸ ۱ ۴
۳۰۲ بخش کیار شهرکرد چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۴۳۱۰۸ ۲ ۶
۳۰۳ بخش پلان چاه بهار سیستان و بلوچیستان اوستانی ۴۳۰۵۰ ۱ ۸
۳۰۴ بخش چنار شاهیجان کازرون فارس اوستانی ۴۲۹۷۵ ۱ ۱۱
۳۰۵ سوادکوه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سوادکوه مازندران اوستانی ۴۲۶۷۹ ۱ ۱۶
۳۰۶ بخش زالیان شازند مرکزی اوستانی ۴۲۶۶۵ ۲ ۹
۳۰۷ رشتخوار بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو رشتخوار رضوی خوراسان اوستانی ۴۲۶۲۱ ۱ ۱۸
۳۰۸ بخش چایپاره خوی شهریستانی غربی آذربایجان اوستانی ۴۲۲۲۵ ۲ ۱۶
۳۰۹ بخش خفر جهروم بولگه‌سی فارس اوستانی ۴۲۱۹۹ ۱ ۸
۳۱۰ نهبندان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو نهبندان جنوبی خوراسان اوستانی ۴۱۹۰۶ ۱ ۱
۳۱۱ گیلانغرب بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو گیلانغرب کیرمانشاه اوستانی ۴۱۶۴۸ ۱ ۴
۳۱۲ دشتی بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دشتی بوشهر اوستانی ۴۱۱۷۹ ۱ ۵
۳۱۳ شیروان و چرداول بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو شیروان و چرداول ایلام اوستانی ۴۱۰۳۴ ۱ ۱
۳۱۴ ارسنجان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ارسنجان فارس اوستانی ۴۰۹۱۶ ۱ ۱۰
۳۱۵ کنگان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کنگان بوشهر اوستانی ۴۰۷۹۳ ۲ ۴
۳۱۶ سرباز بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سرباز سیستان و بلوچیستان اوستانی ۴۰۷۴۰ ۱ ۱۱
۳۱۷ بخش چمستان نور (شهر) مازندران اوستانی ۴۰۶۸۳ ۱ ۶
۳۱۸ خواف بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خواف رضوی خوراسان اوستانی ۴۰۶۵۲ ۱ ۲
۳۱۹ بخش فامنین همدان شهریستانی همدان اوستانی ۴۰۵۴۱ ۲ ۱۰
۳۲۰ بخش پشت‌آب زابل سیستان و بلوچیستان اوستانی ۴۰۴۳۴ ۱ ۲
۳۲۱ گتوند بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو گتوند خوزیستان اوستانی ۴۰۲۰۶ ۱ ۶
۳۲۲ درگز بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو درگز رضوی خوراسان اوستانی ۴۰۱۹۷ ۱ ۲۰
۳۲۳ بخش باخرز تایباد رضوی خوراسان اوستانی ۴۰۰۷۶ ۲ ۲۴
۳۲۴ بخش قروه درجزین رزن همدان اوستانی ۳۹۸۵۲ ۱ ۱۰
۳۲۵ صومای برادوست بولومو اورمیه بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۳۹۸۰۲ ۱ ۳
۳۲۶ جاجرم بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو جاجرم شومالی خوراسان اوستانی ۳۹۷۰۶ ۱ ۳
۳۲۷ بخش گراش گراش فارس اوستانی ۳۹۳۴۸ ۱ ۱۱
۳۲۸ بخش شبانکاره دشتستان بوشهر اوستانی ۳۹۲۱۴ ۱ ۳
۳۲۹ دیر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دیر بوشهر اوستانی ۳۹۱۱۹ ۱ ۶
۳۳۰ بخش اسالم طوالش گیلان اوستانی ۳۹۰۸۹ ۱ ۱
۳۳۱ فریدون‌شهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو فریدون‌شهر ایصفاهان اوستانی ۳۸۹۵۵ ۱ ۷
۳۳۲ بخش درودزن مرودشت فارس اوستانی ۳۸۸۰۱ ۱ ۱۰
۳۳۳ بخش صوفیان شبیستر بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۳۸۷۶۷ ۲ ۱۶
۳۳۴ بخش سردرود رزن همدان اوستانی ۳۸۷۱۹ ۲ ۳
۳۳۵ منوجان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو منوجان کیرمان اوستانی ۳۸۷۰۹ ۱ ۴
۳۳۶ حاجی اباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو حاجی اباد هورموزقان اوستانی ۳۸۶۱۰ ۱ ۲
۳۳۷ بخش پلدشت ماکو غربی آذربایجان اوستانی ۳۸۵۸۶ ۱ ۳
۳۳۸ بخش فنوج نیک شهر سیستان و بلوچیستان اوستانی ۳۸۴۵۹ ۱ ۵
۳۳۹ بخش نوک آباد خاش سیستان و بلوچیستان اوستانی ۳۸۳۷۲ ۱ ۴
۳۴۰ فردوس بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو فردوس جنوبی خوراسان اوستانی ۳۸۳۰۱ ۱ ۳
۳۴۱ بخش بیابان میناب هورموزقان اوستانی ۳۸۲۵۱ ۲ ۷
۳۴۲ ایوان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ایوان ایلام اوستانی ۳۷۸۵۸ ۱ ۲
۳۴۳ بخش شریف‌آباد پاکدشت تهران اوستانی ۳۷۷۹۱ ۲ ۱۸
۳۴۴ بخش قصرقند نیک شهر سیستان و بلوچیستان اوستانی ۳۷۷۲۲ ۳ ۲۰
۳۴۵ بخش بسطام شاهرود سیمنان اوستانی ۳۷۶۳۵ ۱ ۱
۳۴۶ بخش خوشاب سبزوار رضوی خوراسان اوستانی ۳۷۶۰۰ ۱ ۴
۳۴۷ بخش خرم‌آباد تنکابن مازندران اوستانی ۳۷۵۱۷ ۳ ۲۳
۳۴۸ هریس بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو هئریس شهریستانی شرقی آذربایجان اوستانی ۳۷۴۷۵ ۱ ۲
۳۴۹ بخش نصرآباد تربت جام رضوی خوراسان اوستانی ۳۷۴۲۹ ۱ ۳
۳۵۰ بخش جره و بالاده کازرون فارس اوستانی ۳۷۳۱۵ ۳ ۲۴
۳۵۱ بخش میان‌جلگه نیشابور رضوی خوراسان اوستانی ۳۷۱۱۷ ۱ ۸
۳۵۲ بخش نرماشیر بم کیرمان اوستانی ۳۷۰۷۸ ۱ ۲
۳۵۳ بخش لاشار نیک شهر سیستان و بلوچیستان اوستانی ۳۷۰۷۳ ۳ ۶
۳۵۴ بخش اسماعیلی عنبرآباد کیرمان اوستانی ۳۷۰۶۲ ۲ ۱۷
۳۵۵ بافق بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بافق شهریستانی یزد اوستانی ۳۶۹۳۰ ۱ ۳
۳۵۶ روانسر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو روانسر کیرمانشاه اوستانی ۳۶۸۶۴ ۱ ۲
۳۵۷ بخش ارزوئیه بافت کیرمان اوستانی ۳۶۸۵۹ ۱ ۴
۳۵۸ بخش میامی شاهرود سیمنان اوستانی ۳۶۸۲۴ ۲ ۲
۳۵۹ نازلو بولومو اورمیه بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۳۶۷۳۲ ۲ ۳
۳۶۰ بخش بیضا سپیدان فارس اوستانی ۳۶۶۹۴ ۱ ۲۷
۳۶۱ بخش کلاردشت چالوس مازندران اوستانی ۳۶۴۵۸ ۱ ۳
۳۶۲ بخش جازموریان رودبار جنوب کیرمان اوستانی ۳۶۴۵۵ ۲ ۱۹
۳۶۳ بخش لشت نشاء رشت گیلان اوستانی ۳۶۳۱۶ ۴ ۸
۳۶۴ بخش مهدی شهر سمنان سیمنان اوستانی ۳۶۰۹۳ ۱ ۳
۳۶۵ رامشیر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو رامشیر خوزیستان اوستانی ۳۶۰۲۲ ۱ ۶
۳۶۶ بخش خسروشهر تبریز شهریستانی شرقی آذربایجان اوستانی ۳۶۰۰۲ ۲ ۱۸
۳۶۷ خمیر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خمیر هورموزقان اوستانی ۳۵۹۱۷ ۱ ۶
۳۶۸ بخش رومشکان کوهدشت لوریستان اوستانی ۳۵۵۹۵ ۲ ۱۰
۳۶۹ چالدران بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو چالدران غربی آذربایجان اوستانی ۳۵۵۰۳ ۱ ۱۳
۳۷۰ بخش اشترینان بروجرد لوریستان اوستانی ۳۵۳۶۸ ۲ ۱۱
۳۷۱ شفت بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو شفت گیلان اوستانی ۳۵۳۱۹ ۱ ۲
۳۷۲ تنگستان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو تنگستان بوشهر اوستانی ۳۵۲۵۹ ۱ ۳
۳۷۳ بخش سردشت دزفول خوزیستان اوستانی ۳۵۲۴۶ ۱ ۱۱
۳۷۴ دره شهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دره شهر ایلام اوستانی ۳۴۹۸۳ ۱ ۲
۳۷۵ بخش کیاشهر آستانه اشرفیه گیلان اوستانی ۳۴۹۳۴ ۱ ۳
۳۷۶ پاوه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو پاوه کیرمانشاه اوستانی ۳۴۷۸۴ ۱ ۱۰
۳۷۷ بخش کمالان علی آباد گولوستان اوستانی ۳۴۷۱۹ ۱ ۱
۳۷۸ بخش گلبهار چناران رضوی خوراسان اوستانی ۳۴۵۵۶ ۱ ۹
۳۷۹ بخش خداآفرین کلئیبر شهریستانی شرقی آذربایجان اوستانی ۳۴۴۶۱ ۱ ۲
۳۸۰ بخش سامان شهرکرد چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۳۴۴۵۷ ۳ ۷
۳۸۱ بخش سروستان شیراز فارس اوستانی ۳۴۴۵۲ ۲ ۱۴
۳۸۲ بخش فندرسک رامیان گولوستان اوستانی ۳۴۳۲۶ ۱ ۲
۳۸۳ سیاهکل بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سیاهکل گیلان اوستانی ۳۴۲۷۰ ۱ ۱۲
۳۸۴ بخش کلاچای رودسر گیلان اوستانی ۳۴۲۶۸ ۲ ۲۰
۳۸۵ بخش تخت جلگه نیشابور رضوی خوراسان اوستانی ۳۴۲۶۷ ۴ ۲۹
۳۸۶ رضوانشهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو رضوانشهر گیلان اوستانی ۳۴۱۶۰ ۱ ۷
۳۸۷ دهاقان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دهاقان ایصفاهان اوستانی ۳۴۱۴۹ ۱ ۲
۳۸۸ ورزقان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ورزقان بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۳۳۹۵۵ ۱ ۵
۳۸۹ نائین بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو نائین ایصفاهان اوستانی ۳۳۹۰۶ ۱ ۳
۳۹۰ بخش رابر بافت کیرمان اوستانی ۳۳۷۱۸ ۱ ۱
۳۹۱ بخش بزینه‌رود خدابنده زنجان اوستانی ۳۳۶۸۷ ۱ ۱
۳۹۲ فاروج بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو فاروج شومالی خوراسان اوستانی ۳۳۴۰۹ ۱ ۲
۳۹۳ بخش اوز لارستان فارس اوستانی ۳۳۳۴۶ ۳ ۲۹
۳۹۴ بردسکن بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بردسکن رضوی خوراسان اوستانی ۳۳۱۰۵ ۱ ۶
۳۹۵ تیران و کرون بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو تیران و کرون ایصفاهان اوستانی ۳۲۹۱۷ ۱ ۱۲
۳۹۶ بخش لاران شهرکرد چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۳۲۷۰۵ ۴ ۸
۳۹۷ رزن بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو رزن همدان اوستانی ۳۲۵۴۹ ۳ ۷
۳۹۸ بخش بندپی شرقی بابل مازندران اوستانی ۳۲۵۲۲ ۱ ۳
۳۹۹ دهلران بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دهلران ایلام اوستانی ۳۲۳۱۱ ۱ ۴
۴۰۰ بخش سعدآباد دشتستان بوشهر اوستانی ۳۱۹۲۸ ۳ ۱۰
۴۰۱ بخش سامن ملایر همدان اوستانی ۳۱۹۰۴ ۱ ۶
۴۰۲ بخش زابلی سراوان سیستان و بلوچیستان اوستانی ۳۱۶۷۹ ۱ ۹
۴۰۳ بخش ششده و قره‌بلاغ فسا فارس اوستانی ۳۱۶۷۲ ۲ ۳۰
۴۰۴ بخش فاریاب کهنوج کیرمان اوستانی ۳۱۶۰۵ ۱ ۲
۴۰۵ بخش انار رفسنجان کیرمان اوستانی ۳۱۵۵۴ ۱ ۳
۴۰۶ خوانسار بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خوانسار ایصفاهان اوستانی ۳۱۵۴۲ ۱ ۵
۴۰۷ بخش ملکشاهی مهران ایلام اوستانی ۳۱۳۹۳ ۱ ۱
۴۰۸ وزینه بؤلومو سردشت غربی آذربایجان اوستانی ۳۱۳۶۹ ۱ ۱
۴۰۹ بخش کامفیروز مرودشت فارس اوستانی ۳۱۳۴۱ ۳ ۳۱
۴۱۰ بخش خانمیرزا لردگان چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۳۱۳۲۰ ۲ ۹
۴۱۱ بخش بشاگرد جاسک هورموزقان اوستانی ۳۱۲۳۵ ۱ ۹
۴۱۲ مه ولات بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو مه ولات رضوی خوراسان اوستانی ۳۱۲۱۱ ۱ ۱۰
۴۱۳ بخش رودبنه لاهیجان گیلان اوستانی ۳۱۲۰۳ ۲ ۲۲
۴۱۴ راور بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو راور کیرمان اوستانی ۳۱۱۴۰ ۱ ۱۷
۴۱۵ بخش کرون تیران و کرون ایصفاهان اوستانی ۳۱۱۲۶ ۲ ۱۴
۴۱۶ بخش دوره چگنی خرم آباد لوریستان اوستانی ۳۱۱۱۷ ۱ ۱
۴۱۷ بندرگز بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بندرگز گولوستان اوستانی ۳۱۰۴۶ ۱ ۱۵
۴۱۸ بخش زیویه سقز کوردیستان اوستانی ۳۰۹۱۲ ۲ ۱۱
۴۱۹ بخش خزل نهاوند همدان اوستانی ۳۰۹۰۳ ۱ ۱
۴۲۰ بخش موچش کامیاران کوردیستان اوستانی ۳۰۸۸۴ ۱ ۲
۴۲۱ اردستان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اردستان ایصفاهان اوستانی ۳۰۸۳۸ ۱ ۶
۴۲۲ تفت بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو تفت یزد اوستانی ۳۰۸۲۶ ۱ ۲
۴۲۳ فراشبند بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو فراشبند فارس اوستانی ۳۰۸۱۷ ۱ ۱۹
۴۲۴ خنج بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خنج فارس اوستانی ۳۰۷۷۹ ۱ ۲
۴۲۵ بخش مهربان سراب بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۳۰۷۵۲ ۱ ۳
۴۲۶ بخش هویزه دشت آزادگان خوزیستان اوستانی ۳۰۷۵۰ ۱ ۱
۴۲۷ بخش سرخ‌رود محمودآباد مازندران اوستانی ۳۰۶۵۷ ۱ ۲
۴۲۸ بخش کوهسار سالماس بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۳۰۴۵۲ ۲ ۲۲
۴۲۹ بخش زنجانرود زنجان زنجان اوستانی ۳۰۴۲۶ ۲ ۶
۴۳۰ بستک بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بستک هورموزقان اوستانی ۳۰۳۹۹ ۱ ۲
۴۳۱ بخش حویق طوالش گیلان اوستانی ۳۰۳۴۸ ۳ ۲۲
۴۳۲ بخش فلارد لردگان چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۳۰۲۵۴ ۳ ۱۰
۴۳۳ بخش خشت وکمارج کازرون فارس اوستانی ۳۰۲۲۷ ۳ ۲۴
۴۳۴ بخش خواجه هئریس شهریستانی شرقی آذربایجان اوستانی ۳۰۱۵۱ ۲ ۶
۴۳۵ بخش شهاب قشم هورموزقان اوستانی ۳۰۱۱۲ ۱ ۷
۴۳۶ بخش پره‌سر رضوانشهر گیلان اوستانی ۳۰۰۳۳ ۲ ۸
۴۳۷ ثلاث باباجانی بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ثلاث باباجانی کیرمانشاه اوستانی ۲۹۹۳۱ ۱ ۳
۴۳۸ بخش ماهان کرمان کیرمان اوستانی ۲۹۹۲۳ ۱ ۱۸
۴۳۹ بیله‌سوار بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بیله سوار اردبیل اوستانی ۲۹۷۸۶ ۱ ۳
۴۴۰ املش بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو املش گیلان اوستانی ۲۹۷۱۶ ۱ ۲۴
۴۴۱ بخش سلامی خواف رضوی خوراسان اوستانی ۲۹۶۵۸ ۲ ۱۴
۴۴۲ ابرکوه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ابرکوه شهریستانی یزد اوستانی ۲۹۶۰۹ ۱ ۳
۴۴۳ بخش پیشین سرباز سیستان و بلوچیستان اوستانی ۲۹۵۸۰ ۲ ۹
۴۴۴ بخش بجستان گناباد رضوی خوراسان اوستانی ۲۹۴۹۵ ۲ ۲۸
۴۴۵ بخش تولم صومعه سرا گیلان اوستانی ۲۹۳۵۵ ۲ ۲۶
۴۴۶ بخش فشاپویه ری تهران اوستانی ۲۹۳۴۳ ۲ ۱۹
۴۴۷ ایجرود بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ایجرود زنجان اوستانی ۲۹۳۱۹ ۱ ۲
۴۴۸ فیروزکوه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو فیروزکوه تهران اوستانی ۲۹۰۳۶ ۱ ۲۰
۴۴۹ بخش سیدان مرودشت فارس اوستانی ۲۹۰۲۹ ۴ ۳۵
۴۵۰ آبدانان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو آبدانان ایلام اوستانی ۲۸۹۱۶ ۱ ۶
۴۵۱ بخش اسفرورین تاکستان قزوین اوستانی ۲۸۸۴۵ ۱ ۱
۴۵۲ بخش تخت بندرعباس هورموزقان اوستانی ۲۸۸۴۲ ۲ ۱۲
۴۵۳ جاسک بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو جاسک هورموزقان اوستانی ۲۸۸۰۷ ۲ ۱۱
۴۵۴ هندیجان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو هندیجان خوزیستان اوستانی ۲۸۷۱۵ ۱ ۲
۴۵۵ بخش آباده طشک نی ریز فارس اوستانی ۲۸۶۶۴ ۲ ۳۶
۴۵۶ جم بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو جم بوشهر اوستانی ۲۸۵۳۵ ۱ ۲
۴۵۷ بخش شیبکوه فسا فارس اوستانی ۲۸۴۲۲ ۲ ۱۲
۴۵۸ بخش روداب نرماشیر کیرمان اوستانی ۲۸۳۷۰ ۴ ۲۵
۴۵۹ بخش چغامیش دزفول خوزیستان اوستانی ۲۸۳۶۱ ۳ ۲۷
۴۶۰ بخش سلطانیه ابهر زنجان اوستانی ۲۸۲۶۶ ۱ ۴
۴۶۱ بخش گرمخان بجنورد شومالی خوراسان اوستانی ۲۸۲۵۹ ۱ ۲
۴۶۲ بخش احمدسرگوراب شفت گیلان اوستانی ۲۸۰۵۶ ۲ ۲۷
۴۶۳ بخش خشکبیجار رشت گیلان اوستانی ۲۸۰۵۱ ۱ ۷
۴۶۴ بخش دلوار تنگستان بوشهر اوستانی ۲۸۰۱۷ ۱ ۲
۴۶۵ بخش صالح اباد بهار همدان اوستانی ۲۷۸۸۴ ۳ ۱۶
۴۶۶ بخش ایلخچی اوسکو بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۲۷۸۰۸ ۱ ۵
۴۶۷ بخش گرکن جنوبی مبارکه ایصفاهان اوستانی ۲۷۷۹۱ ۲ ۲۳
۴۶۸ بخش بن شهرکرد چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۲۷۷۳۱ ۱ ۱
۴۶۹ کلیبر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کلئیبر شهریستانی شرقی آذربایجان اوستانی ۲۷۶۷۶ ۲ ۹
۴۷۰ بخش رحیم آباد رودسر گیلان اوستانی ۲۷۶۵۳ ۳ ۲۶
۴۷۱ بخش بوئین ومیاندشت فریدن ایصفاهان اوستانی ۲۷۵۸۶ ۲ ۲۵
۴۷۲ بخش انگوت گئرمی بؤلگه‌سی اردبیل اوستانی ۲۷۴۹۴ ۱ ۱
۴۷۳ بخش یامچی مرند بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۲۷۴۶۸ ۱ ۲
۴۷۴ آسلان دوز بؤلومو موغان‌شهر بؤلگه‌سی اردبیل اوستانی ۲۷۴۱۸ ۱ ۲
۴۷۵ بخش کومله لنگرود گیلان اوستانی ۲۷۳۹۴ ۲ ۲۹
۴۷۶ بخش سجاس‌رود خدابنده زنجان اوستانی ۲۷۳۴۴ ۳ ۸
۴۷۷ بخش رودبست بابلسر مازندران اوستانی ۲۷۲۴۴ ۳ ۲۳
۴۷۸ بخش میان‌ولایت تایباد رضوی خوراسان اوستانی ۲۷۲۳۶ ۱ ۳
۴۷۹ بخش بم‌پشت سراوان سیستان و بلوچیستان اوستانی ۲۷۲۲۱ ۱ ۲
۴۸۰ لالی بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو لالی خوزیستان اوستانی ۲۷۱۵۶ ۱ ۶
۴۸۱ بخش تیکمه‌داش بستان‌آباد بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۲۷۰۵۱ ۱ ۶
۴۸۲ بخش همایجان سپیدان فارس اوستانی ۲۷۰۴۸ ۱ ۱
۴۸۳ بخش رودهن دماوند تهران اوستانی ۲۷۰۳۱ ۲ ۲۱
۴۸۴ بخش کوهسرخ کاشمر رضوی خوراسان اوستانی ۲۷۰۲۹ ۱ ۲۱
۴۸۵ خرم بید بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خرم بید فارس اوستانی ۲۶۹۹۶ ۱ ۲
۴۸۶ خلیل آباد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خلیل آباد رضوی خوراسان اوستانی ۲۶۷۷۰ ۱ ۳
۴۸۷ چادگان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو چادگان ایصفاهان اوستانی ۲۶۷۵۹ ۱ ۹
۴۸۸ کمیجان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کمیجان مرکزی اوستانی ۲۶۷۴۹ ۱ ۱
۴۸۹ گلوگاه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو گلوگاه مازندران اوستانی ۲۶۶۹۴ ۱ ۲
۴۹۰ بخش مانه مانه وسملقان شومالی خوراسان اوستانی ۲۶۴۵۹ ۲ ۸
۴۹۱ بخش بن‌رود اصفهان ایصفاهان اوستانی ۲۶۲۸۵ ۱ ۳
۴۹۲ بخش زیرکوه قائنات جنوبی خوراسان اوستانی ۲۶۲۰۳ ۲ ۴
۴۹۳ بخش توکهورهشت بندی میناب هورموزقان اوستانی ۲۶۱۳۳ ۲ ۱۱
۴۹۴ بخش جوادآباد ورامین تهران اوستانی ۲۶۱۰۵ ۲ ۲۲
۴۹۵ ماسال بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ماسال گیلان اوستانی ۲۶۰۶۳ ۱ ۱۰
۴۹۶ سربیشه بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سربیشه جنوبی خوراسان اوستانی ۲۵۷۸۸ ۱ ۲
۴۹۷ بخش مرکزی طالقان طالقان البورز اوستانی ۲۵۷۸۱ ۱ ۵
۴۹۸ بخش میمند فیروزآباد فارس اوستانی ۲۵۷۶۵ ۱ ۴
۴۹۹ بخش دهج شهربابک کیرمان اوستانی ۲۵۶۴۱ ۱ ۸
۵۰۰ بخش بندپی غربی بابل مازندران اوستانی ۲۵۵۷۷ ۵ ۲۹
۵۰۱ بخش شرا همدان شهریستانی همدان اوستانی ۲۵۵۰۹ ۱ ۵
۵۰۲ بخش ساردوئیه جیرفت کیرمان اوستانی ۲۵۴۸۵ ۱ ۲
۵۰۳ بخش سیمینه بوكان شهریستانی غربی آذربایجان اوستانی ۲۵۴۰۱ ۱ ۱
۵۰۴ بخش پاتاوه دنا کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۲۵۳۵۳ ۱ ۴
۵۰۵ طارم بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو طارم زنجان اوستانی ۲۵۲۸۴ ۱ ۶
۵۰۶ بخش ترکمانچای میانا بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۲۵۲۸۱ ۱ ۱
۵۰۷ بخش ششتمد سبزوار رضوی خوراسان اوستانی ۲۵۲۷۳ ۲ ۱۵
۵۰۸ انزل بولومو اورمیه بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۲۵۲۵۲ ۴ ۱۸
۵۰۹ بخش تنکمان نظرآباد البورز اوستانی ۲۵۱۹۰ ۲ ۶
۵۱۰ بخش وشمگیر آق قلا گولوستان اوستانی ۲۵۱۴۹ ۱ ۱
۵۱۱ بخش چابکسر رودسر گیلان اوستانی ۲۵۱۴۶ ۳ ۲۰
۵۱۲ بوانات بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بوانات فارس اوستانی ۲۵۱۳۶ ۱ ۴
۵۱۳ بخش آبش احمد کلئیبر شهریستانی شرقی آذربایجان اوستانی ۲۵۱۲۲ ۳ ۲۲
۵۱۴ بخش اروندکنار آبادان خوزیستان اوستانی ۲۵۰۱۰ ۱ ۷
۵۱۵ بخش چرام کهگیلویه کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۲۴۹۸۹ ۱ ۲
۵۱۶ بخش بابل‌کنار بابل مازندران اوستانی ۲۴۹۴۶ ۱ ۱
۵۱۷ بخش خوسف بیرجند جنوبی خوراسان اوستانی ۲۴۹۲۲ ۱ ۳
۵۱۸ بخش جلگه‌رخ تربت حیدریه رضوی خوراسان اوستانی ۲۴۸۸۶ ۳ ۳۷
۵۱۹ بخش میرزا کوچک جنگلی صومعه سرا گیلان اوستانی ۲۴۸۶۲ ۱ ۴
۵۲۰ بخش فیروزآباد کرمانشاه کیرمانشاه اوستانی ۲۴۸۴۹ ۱ ۱
۵۲۱ بخش کندوان میانا بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۲۴۸۲۰ ۲ ۲۲
۵۲۲ بخش کرگان‌رود طوالش گیلان اوستانی ۲۴۸۰۴ ۱ ۹
۵۲۳ بخش بیستون هرسین کیرمانشاه اوستانی ۲۴۷۹۳ ۱ ۲
۵۲۴ نمین بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو نمین بولگه‌سی اردبیل اوستانی ۲۴۷۰۹ ۱ ۴
۵۲۵ دیلم دیلم بوشهر اوستانی ۲۴۶۹۶ ۱ ۹
۵۲۶ بخش قشلاق‌دشت بیله سوار اردبیل اوستانی ۲۴۶۸۵ ۲ ۹
۵۲۷ بخش چترود کرمان کیرمان اوستانی ۲۴۶۷۸ ۲ ۲۵
۵۲۸ بخش نشتا تنکابن مازندران اوستانی ۲۴۵۸۳ ۱ ۳
۵۲۹ بخش آسمینون منوجان کیرمان اوستانی ۲۴۵۶۱ ۱ ۱۰
۵۳۰ بخش قطور خوی شهریستانی غربی آذربایجان اوستانی ۲۴۴۰۷ ۲ ۱۰
۵۳۱ بخش مهردشت نجف آباد ایصفاهان اوستانی ۲۴۳۴۲ ۱ ۳
۵۳۲ بخش دشتابی بوئین زهرا قزوین اوستانی ۲۴۱۳۹ ۲ ۳
۵۳۳ سپیدان سپیدان فارس اوستانی ۲۴۰۵۹ ۲ ۷
۵۳۴ بخش معمولان پلدختر لوریستان اوستانی ۲۳۹۴۱ ۱ ۱
۵۳۵ بخش ویلکیج نمین بولگه‌سی اردبیل اوستانی ۲۳۹۴۰ ۱ ۱
۵۳۶ تفرش بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو تفرش مرکزی اوستانی ۲۳۹۳۸ ۱ ۶
۵۳۷ بخش شال بوئین زهرا قزوین اوستانی ۲۳۹۳۵ ۲ ۲
۵۳۸ بخش جبالبارزجنوبی عنبرآباد کیرمان اوستانی ۲۳۹۱۲ ۱ ۳
۵۳۹ بخش شیرگاه سوادکوه مازندران اوستانی ۲۳۷۵۱ ۲ ۲۷
۵۴۰ بخش دهدز ایذه خوزیستان اوستانی ۲۳۷۴۵ ۱ ۲
۵۴۱ مرحمت آباد بؤلومو میاندوآب بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۲۳۷۰۰ ۱ ۳
۵۴۲ باروق بؤلومو میاندوآب بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۲۳۶۶۲ ۲ ۲۱
۵۴۳ پاسارگاد بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو پاسارگاد فارس اوستانی ۲۳۶۵۴ ۱ ۳۱
۵۴۴ بخش گل‌تپه کبودراهنگ شهریستانی همدان اوستانی ۲۳۶۴۷ ۱ ۲
۵۴۵ بخش چاه دادخدا قلعه گنج کیرمان اوستانی ۲۳۶۴۱ ۱ ۶
۵۴۶ بخش گوگان آذرشهر بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۲۳۶۱۶ ۱ ۸
۵۴۷ بخش اشتهارد کرج البورز اوستانی ۲۳۶۰۱ ۲ ۷
۵۴۸ بخش کاکاوند دلفان لوریستان اوستانی ۲۳۵۹۸ ۱ ۳
۵۴۹ بخش هیر اردبیل اردبیل اوستانی ۲۳۵۴۷ ۱ ۱
۵۵۰ بخش فین بندرعباس هورموزقان اوستانی ۲۳۵۱۴ ۲ ۱۴
۵۵۱ بخش فهرج بم کیرمان اوستانی ۲۳۴۴۲ ۵ ۳۱
۵۵۲ ماهنشان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ماهنشان زنجان اوستانی ۲۳۴۲۴ ۱ ۵
۵۵۳ سرایان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو سرایان جنوبی خوراسان اوستانی ۲۳۳۰۲ ۱ ۱
۵۵۴ بخش لیلان ملیکان شهریستانی شرقی آذربایجان اوستانی ۲۳۲۳۴ ۲ ۲۴
۵۵۵ بخش جالق سراوان سیستان و بلوچیستان اوستانی ۲۳۲۱۱ ۲ ۳
۵۵۶ بخش امام زاده نطنز ایصفاهان اوستانی ۲۳۲۱۱ ۱ ۲۹
۵۵۷ بخش پادنا سمیرم ایصفاهان اوستانی ۲۳۲۰۰ ۱ ۳
۵۵۸ بخش ارژن شیراز فارس اوستانی ۲۳۱۶۶ ۱ ۱
۵۵۹ بخش کورین زاهدان سیستان و بلوچیستان اوستانی ۲۳۱۳۸ ۱ ۲
۵۶۰ بخش بشرویه فردوس جنوبی خوراسان اوستانی ۲۳۰۴۵ ۱ ۲
۵۶۱ بخش مارگون بویراحمد کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۲۳۰۱۹ ۱ ۳
۵۶۲ بخش شیرین‌سو کبودراهنگ شهریستانی همدان اوستانی ۲۳۰۱۵ ۲ ۵
۵۶۳ بخش تخت سلیمان تیکان‌تپه بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۲۲۹۹۶ ۲ ۱۹
۵۶۴ کلات بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کلات رضوی خوراسان اوستانی ۲۲۹۲۸ ۱ ۲
۵۶۵ بخش آفتاب تهران تهران اوستانی ۲۲۸۹۸ ۳ ۲۳
۵۶۶ بخش کلاترزان سنندج کوردیستان اوستانی ۲۲۸۹۰ ۱ ۳
۵۶۷ بخش رونیز استهبان فارس اوستانی ۲۲۸۰۹ ۱ ۳
۵۶۸ بخش کاکی دشتی بوشهر اوستانی ۲۲۷۹۸ ۱ ۴
۵۶۹ لاجان بؤلومو پیرانشهر بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۲۲۷۵۷ ۱ ۵
۵۷۰ بخش فراهان تفرش مرکزی اوستانی ۲۲۷۴۲ ۲ ۷
۵۷۱ بخش قلندرآباد فریمان رضوی خوراسان اوستانی ۲۲۷۳۴ ۲ ۳۵
۵۷۲ بخش هفتگل رامهرمز خوزیستان اوستانی ۲۲۶۳۳ ۱ ۱
۵۷۳ بخش طاغنکوه نیشابور رضوی خوراسان اوستانی ۲۲۵۶۲ ۱ ۳
۵۷۴ بخش بیکاه رودان هورموزقان اوستانی ۲۲۵۳۲ ۱ ۲
۵۷۵ بخش هوراند اهر بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۲۲۵۲۸ ۱ ۱
۵۷۶ بخش سراجو ماراغا بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۲۲۴۹۸ ۱ ۲۱
۵۷۷ بخش صیدون باغ ملک خوزیستان اوستانی ۲۲۴۱۲ ۱ ۴
۵۷۸ بخش داورزن سبزوار رضوی خوراسان اوستانی ۲۲۴۰۶ ۱ ۳
۵۷۹ بخش لواسانات شمیرانات تهران اوستانی ۲۲۲۸۹ ۱ ۲۴
۵۸۰ بخش آوج بوئین زهرا قزوین اوستانی ۲۲۲۷۳ ۴ ۱۰
۵۸۱ صدوق بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو اشکذر شهریستانی یزد اوستانی ۲۲۲۰۰ ۱ ۲
۵۸۲ بهمئی بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو بهمئی کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۲۲۱۹۳ ۱ ۴
۵۸۳ بخش باشت گچساران کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۲۲۱۷۰ ۲ ۷
۵۸۴ بخش جناح بستک هورموزقان اوستانی ۲۲۱۱۶ ۲ ۱۰
۵۸۵ بخش بهنمیر بابلسر مازندران اوستانی ۲۲۰۹۰ ۴ ۲۸
۵۸۶ بخش کشکوئیه رفسنجان کیرمان اوستانی ۲۲۰۴۸ ۱ ۱
۵۸۷ بخش داشلی‌برون گنبدکاووس گولوستان اوستانی ۲۱۸۳۹ ۲ ۱۹
۵۸۸ بخش کوهنانی کوهدشت لوریستان اوستانی ۲۱۷۸۶ ۲ ۹
۵۸۹ بخش کوهپایه اصفهان ایصفاهان اوستانی ۲۱۷۶۰ ۲ ۲۲
۵۹۰ محمدیار بؤلومو سولدوز شهریستانی غربی آذربایجان اوستانی ۲۱۷۴۴ ۱ ۲۰
۵۹۱ دالاهو بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دالاهو کیرمانشاه اوستانی ۲۱۷۳۴ ۱ ۱
۵۹۲ بخش خرمدشت تاکستان قزوین اوستانی ۲۱۶۸۵ ۲ ۶
۵۹۳ بخش چاروسا کهگیلویه کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۲۱۶۶۰ ۲ ۶
۵۹۴ بخش کیش بندرلنگه هورموزقان اوستانی ۲۱۶۳۷ ۲ ۱۶
۵۹۵ بخش شاندرمن ماسال گیلان اوستانی ۲۱۵۸۵ ۱ ۱
۵۹۶ بخش میمه برخوارومیمه ایصفاهان اوستانی ۲۱۴۹۱ ۱ ۴
۵۹۷ درمیان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو درمیان جنوبی خوراسان اوستانی ۲۱۴۰۹ ۱ ۴
۵۹۸ بخش ماهیدشت کرمانشاه کیرمانشاه اوستانی ۲۱۳۹۹ ۲ ۱۱
۵۹۹ بخش چندار ساوجبلاغ البورز اوستانی ۲۱۲۹۱ ۱ ۸
۶۰۰ بخش بنت نیک شهر سیستان و بلوچیستان اوستانی ۲۱۲۵۹ ۱ ۱
۶۰۱ بخش لنده کهگیلویه کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۲۱۱۵۱ ۳ ۷
۶۰۲ بخش ضیاءآباد تاکستان قزوین اوستانی ۲۱۱۴۹ ۳ ۶
۶۰۳ چاراویماق بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو چاراویماق بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۲۱۱۳۶ ۱ ۱
۶۰۴ بخش کشاورز شاهین دژ غربی آذربایجان اوستانی ۲۱۰۷۰ ۲ ۲۵
۶۰۵ بخش جزینک زهک سیستان و بلوچیستان اوستانی ۲۱۰۲۶ ۱ ۲
۶۰۶ بخش فورگ داراب فارس اوستانی ۲۱۰۲۰ ۱ ۲
۶۰۷ بخش قلقل رود تویسرکان همدان اوستانی ۲۱۰۱۱ ۱ ۱
۶۰۸ بخش بشاریات آبیک قزوین اوستانی ۲۰۹۸۴ ۱ ۴
۶۰۹ بخش جرقویه سفلی اصفهان ایصفاهان اوستانی ۲۰۹۷۰ ۳ ۱۰
۶۱۰ بخش گیل خوران جویبار مازندران اوستانی ۲۰۸۷۵ ۲ ۲۲
۶۱۱ نطنز بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو نطنز ایصفاهان اوستانی ۲۰۷۳۶ ۲ ۷
۶۱۲ بخش لوندویل آستارا گیلان اوستانی ۲۰۷۲۱ ۲ ۲۸
۶۱۳ کوثر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو گیوی بولگه‌سی اردبیل اوستانی ۲۰۶۷۴ ۱ ۳
۶۱۴ بخش دیشموک کهگیلویه کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۲۰۶۴۶ ۳ ۶
۶۱۵ بخش سملقان مانه وسملقان شومالی خوراسان اوستانی ۲۰۶۲۱ ۳ ۷
۶۱۶ بخش گهواره دالاهو کیرمانشاه اوستانی ۲۰۵۷۶ ۲ ۳
۶۱۷ بخش شادروان شوشتر خوزیستان اوستانی ۲۰۵۶۸ ۱ ۴
۶۱۸ بخش نوبران ساوه بؤلگه‌سی مرکزی اوستانی ۲۰۴۳۰ ۱ ۱
۶۱۹ بخش سریش‌آباد قروه کوردیستان اوستانی ۲۰۲۶۳ ۲ ۷
۶۲۰ بخش صفائیه خوی شهریستانی غربی آذربایجان اوستانی ۲۰۱۷۲ ۱ ۵
۶۲۱ مهران بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو مهران ایلام اوستانی ۲۰۰۱۹ ۱ ۱
۶۲۲ بخش دینور صحنه کیرمانشاه اوستانی ۱۹۹۷۳ ۱ ۴
۶۲۳ بخش چهاردانگه ساری مازندران اوستانی ۱۹۹۶۹ ۲ ۳۰
۶۲۴ بخش حمیل اسلام آبادغرب کیرمانشاه اوستانی ۱۹۸۷۳ ۱ ۲
۶۲۵ بخش بام وصفی آباد اسفراین شومالی خوراسان اوستانی ۱۹۷۷۱ ۱ ۸
۶۲۶ بخش سنگان خواف رضوی خوراسان اوستانی ۱۹۷۲۶ ۳ ۳۶
۶۲۷ بخش بلداجی بروجن چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۱۹۷۰۸ ۱ ۶
۶۲۸ بخش جویم لارستان فارس اوستانی ۱۹۶۰۱ ۳ ۳۶
۶۲۹ قصرشیرین بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو قصرشیرین کیرمانشاه اوستانی ۱۹۵۷۴ ۱ ۱
۶۳۰ بخش جلگه اصفهان ایصفاهان اوستانی ۱۹۵۲۷ ۳ ۸
۶۳۱ بخش سندرک میناب هورموزقان اوستانی ۱۹۵۰۱ ۳ ۱۶
۶۳۲ بخش کوشکنار گاوبندی هورموزقان اوستانی ۱۹۳۲۸ ۱ ۱۷
۶۳۳ بخش زاغه خرم آباد لوریستان اوستانی ۱۹۲۷۳ ۱ ۴
۶۳۴ کوهرنگ بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کوهرنگ چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۱۹۱۹۸ ۱ ۲
۶۳۵ بخش الوار گرمسیری اندیمشک خوزیستان اوستانی ۱۹۱۶۵ ۱ ۱۹
۶۳۶ بخش گوار گیلانغرب کیرمانشاه اوستانی ۱۹۰۲۳ ۱ ۷
۶۳۷ بخش نمشیر بانه کوردیستان اوستانی ۱۹۰۱۸ ۱ ۲
۶۳۸ آشتیان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو آشتیان مرکزی اوستانی ۱۹۰۱۱ ۱ ۷
۶۳۹ بخش کرفتو دیواندره کوردیستان اوستانی ۱۸۹۳۸ ۱ ۶
۶۴۰ بخش سرچهان بوانات فارس اوستانی ۱۸۹۳۳ ۱ ۳
۶۴۱ بخش جلگه زوزن خواف رضوی خوراسان اوستانی ۱۸۹۲۸ ۴ ۳۵
۶۴۲ خاتم بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو خاتم یزد اوستانی ۱۸۹۲۲ ۱ ۲
۶۴۳ بخش آسارا کرج البورز اوستانی ۱۸۸۵۶ ۳ ۹
۶۴۴ بخش سده قائنات جنوبی خوراسان اوستانی ۱۸۷۹۲ ۲ ۷
۶۴۵ بخش قلعه چای عجب‌شئر بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۱۸۷۲۴ ۲ ۲۸
۶۴۶ بخش انزاب شبیستر بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۱۸۷۰۸ ۱ ۳
۶۴۷ بخش اشکنان لامرد فارس اوستانی ۱۸۶۸۵ ۲ ۴۳
۶۴۸ بخش چهاردولی قروه کوردیستان اوستانی ۱۸۶۴۹ ۳ ۱۰
۶۴۹ بخش کوهمره کازرون فارس اوستانی ۱۸۶۳۵ ۴ ۳۹
۶۵۰ بخش نظرکهریزی سراسکند بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۱۸۶۲۹ ۱ ۳
۶۵۱ بخش میداود باغ ملک خوزیستان اوستانی ۱۸۵۸۸ ۱ ۳
۶۵۲ بخش میلاجرد کمیجان مرکزی اوستانی ۱۸۵۴۷ ۱ ۳
۶۵۳ بخش بوژگان تربت جام رضوی خوراسان اوستانی ۱۸۴۰۰ ۳ ۳۱
۶۵۴ بخش نیمبلوک قائنات جنوبی خوراسان اوستانی ۱۸۳۹۶ ۱ ۱
۶۵۵ بخش ششطراز خلیل آباد رضوی خوراسان اوستانی ۱۸۲۲۳ ۱ ۳
۶۵۶ بخش عقیلی گتوند خوزیستان اوستانی ۱۸۱۰۵ ۱ ۷
۶۵۷ بخش رامند بوئین زهرا قزوین اوستانی ۱۸۰۵۴ ۴ ۸
۶۵۸ گاوبندی بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو گاوبندی هورموزقان اوستانی ۱۸۰۴۱ ۲ ۷
۶۵۹ بخش سرولایت نیشابور رضوی خوراسان اوستانی ۱۷۹۶۲ ۱ ۵
۶۶۰ بخش ایواوغلی خوی شهریستانی غربی آذربایجان اوستانی ۱۷۹۱۵ ۱ ۱
۶۶۱ بخش کیاکلا قائم شهر مازندران اوستانی ۱۷۹۱۴ ۱ ۱۶
۶۶۲ بخش انگوران ماهنشان زنجان اوستانی ۱۷۷۹۹ ۲ ۸
۶۶۳ خلیفان بؤلومو مهاباد بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۱۷۷۴۴ ۱ ۲
۶۶۴ بخش شهرآباد بردسکن رضوی خوراسان اوستانی ۱۷۷۱۹ ۱ ۵
۶۶۵ بخش مشهد مرغاب خرم بید فارس اوستانی ۱۷۶۷۳ ۱ ۱
۶۶۶ بخش چورزق طارم زنجان اوستانی ۱۷۶۵۵ ۱ ۲
۶۶۷ بخش رحمت‌آباد و بلوکات رودبار گیلان اوستانی ۱۷۶۵۲ ۱ ۳
۶۶۸ بخش طرهان کوهدشت لوریستان اوستانی ۱۷۶۴۸ ۱ ۱
۶۶۹ بخش مشکین شرقی خیاو بولگه‌سی اردبیل اوستانی ۱۷۶۲۷ ۱ ۲
۶۷۰ بخش رودخانه رودان هورموزقان اوستانی ۱۷۶۲۰ ۱ ۴
۶۷۱ بخش انابد بردسکن رضوی خوراسان اوستانی ۱۷۵۶۸ ۲ ۷
۶۷۲ بخش سده اقلید فارس اوستانی ۱۷۵۰۷ ۱ ۷
۶۷۳ بخش خور و بیابانک نائین ایصفاهان اوستانی ۱۷۴۸۸ ۱ ۱
۶۷۴ بخش کوهین قزوین بؤلگه‌سی‌ قزوین اوستانی ۱۷۴۱۱ ۱ ۹
۶۷۵ بخش گیان نهاوند همدان اوستانی ۱۷۲۵۳ ۲ ۱۵
۶۷۶ بخش منج لردگان چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۱۷۲۳۲ ۱ ۱
۶۷۷ بخش فیروزآباد سلسله لوریستان اوستانی ۱۷۲۰۱ ۱ ۶
۶۷۸ بخش شیروان شیروان وچرداول ایلام اوستانی ۱۷۱۹۷ ۱ ۶
۶۷۹ بخش سرعین اردبیل اردبیل اوستانی ۱۷۱۹۷ ۲ ۱۰
۶۸۰ بخش قلعه قاضی بندرعباس هورموزقان اوستانی ۱۷۱۹۵ ۱ ۵
۶۸۱ بخش بنارویه لارستان فارس اوستانی ۱۷۱۷۴ ۲ ۱۶
۶۸۲ بخش قره‌پشتلو زنجان زنجان اوستانی ۱۷۱۵۳ ۱ ۱
۶۸۳ بخش سیمکان جهروم بولگه‌سی فارس اوستانی ۱۶۹۷۳ ۲ ۴۸
۶۸۴ بخش پاپی خرم آباد لوریستان اوستانی ۱۶۸۹۸ ۲ ۴
۶۸۵ بخش نصرت‌آباد زاهدان سیستان و بلوچیستان اوستانی ۱۶۸۹۰ ۱ ۱
۶۸۶ بخش میانکوه اردل چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۱۶۷۸۰ ۱ ۲
۶۸۷ بخش هیدوچ سراوان سیستان و بلوچیستان اوستانی ۱۶۷۴۳ ۱ ۲
۶۸۸ بخش زاوین کلات رضوی خوراسان اوستانی ۱۶۶۳۲ ۲ ۲۲
۶۸۹ بخش پائین جام تربت جام رضوی خوراسان اوستانی ۱۶۵۵۵ ۴ ۳۳
۶۹۰ دنا بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو دنا کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۱۶۴۹۸ ۲ ۹
۶۹۱ بخش بدره دره شهر ایلام اوستانی ۱۶۴۷۸ ۱ ۲
۶۹۲ بخش سارال دیواندره کوردیستان اوستانی ۱۶۴۶۸ ۲ ۹
۶۹۳ بخش رانکوه املش گیلان اوستانی ۱۶۳۹۲ ۱ ۱
۶۹۴ بخش افشار خدابنده زنجان اوستانی ۱۶۳۰۴ ۴ ۱۳
۶۹۵ بخش موسیان دهلران ایلام اوستانی ۱۶۲۷۵ ۱ ۳
۶۹۶ بخش رودبار شهرستان قزوین بؤلگه‌سی‌ قزوین اوستانی ۱۶۲۵۵ ۲ ۲
۶۹۷ بخش گندمان بروجن چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۱۶۲۰۳ ۱ ۴
۶۹۸ بخش گله‌دار مهر فارس اوستانی ۱۶۱۹۴ ۱ ۲۴
۶۹۹ بخش مرزداران سرخس رضوی خوراسان اوستانی ۱۶۱۲۰ ۱ ۳۳
۷۰۰ بخش یزدان آباد زرند کیرمان اوستانی ۱۵۹۳۶ ۱ ۱
۷۰۱ بخش شادمهر مه ولات رضوی خوراسان اوستانی ۱۵۸۵۷ ۲ ۲۹
۷۰۲ بخش آبگرم بوئین زهرا قزوین اوستانی ۱۵۸۲۳ ۶ ۱۲
۷۰۳ بخش لیردف جاسک هورموزقان اوستانی ۱۵۷۲۷ ۱ ۶
۷۰۴ بخش حسن آباد اقلید فارس اوستانی ۱۵۶۹۸ ۲ ۵
۷۰۵ بخش چشمه‌ساران آزادشهر بؤلگه‌سی گولوستان اوستانی ۱۵۶۴۸ ۱ ۱
۷۰۶ بخش قطرویه نی ریز فارس اوستانی ۱۵۶۰۵ ۱ ۲
۷۰۷ بخش کلیائی سنقر کیرمانشاه اوستانی ۱۵۶۰۰ ۱ ۱۴
۷۰۸ بخش زرآباد کنارک سیستان و بلوچیستان اوستانی ۱۵۴۹۲ ۱ ۲۴
۷۰۹ بخش رودبار قصران شمیرانات تهران اوستانی ۱۵۴۸۹ ۲ ۲۵
۷۱۰ بخش آرادان گرمسار سیمنان اوستانی ۱۵۴۱۸ ۱ ۱
۷۱۱ بخش طارم سفلی قزوین بؤلگه‌سی‌ قزوین اوستانی ۱۵۴۰۹ ۳ ۱۲
۷۱۲ بخش سردار جنگل فومن گیلان اوستانی ۱۵۳۳۹ ۱ ۲۷
۷۱۳ بخش خبوشان فاروج شومالی خوراسان اوستانی ۱۵۳۳۴ ۱ ۱
۷۱۴ بخش جعفرآباد قم قوم اوستانی ۱۵۳۳۴ ۱ ۱
۷۱۵ بخش شهداد کرمان کیرمان اوستانی ۱۵۳۳۳ ۳ ۱۳
۷۱۶ نالوس بؤلومو اوشنویه بؤلگه‌سی غربی آذربایجان اوستانی ۱۵۳۱۶ ۱ ۱
۷۱۷ بخش قهستان درمیان جنوبی خوراسان اوستانی ۱۵۲۹۵ ۲ ۱۱
۷۱۸ بخش زارچ یزد بؤلگه‌سی یزد اوستانی ۱۵۲۳۶ ۱ ۱
۷۱۹ بخش هلیلان شیروان وچرداول ایلام اوستانی ۱۵۱۹۱ ۱ ۱
۷۲۰ بخش کوزران کرمانشاه کیرمانشاه اوستانی ۱۵۱۶۲ ۱ ۲
۷۲۱ بخش جایزان امیدیه خوزیستان اوستانی ۱۵۱۵۸ ۱ ۸
۷۲۲ بخش نوکنده بندرگز گولوستان اوستانی ۱۵۱۳۳ ۱ ۲
۷۲۳ بخش گزیک درمیان جنوبی خوراسان اوستانی ۱۵۰۸۹ ۳ ۱۲
۷۲۴ بخش اطاقور لنگرود گیلان اوستانی ۱۵۰۱۰ ۱ ۴
۷۲۵ بخش فردوس رفسنجان کیرمان اوستانی ۱۴۹۵۹ ۳ ۲۱
۷۲۶ بخش علامرودشت لامرد فارس اوستانی ۱۴۹۱۵ ۲ ۲۷
۷۲۷ بخش سیلاخور دورود لوریستان اوستانی ۱۴۸۹۶ ۱ ۵
۷۲۸ بخش زیدون بهبهان خوزیستان اوستانی ۱۴۸۳۹ ۱ ۲
۷۲۹ بخش کمره خمین مرکزی اوستانی ۱۴۷۳۴ ۱ ۱۱
۷۳۰ بخش لوداب بویراحمد کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۱۴۶۸۷ ۱ ۱
۷۳۱ بخش جنگل رشتخوار رضوی خوراسان اوستانی ۱۴۶۲۶ ۲ ۴۴
۷۳۲ بخش کهک قم قوم اوستانی ۱۴۶۲۱ ۲ ۲
۷۳۳ بخش روداب سبزوار رضوی خوراسان اوستانی ۱۴۶۱۱ ۱ ۴
۷۳۴ بخش خورش رستم خالخال شهریستانی اردبیل اوستانی ۱۴۵۷۷ ۱ ۱۲
۷۳۵ بخش بهاباد بافق شهریستانی یزد اوستانی ۱۴۵۷۷ ۱ ۲
۷۳۶ بخش ارم دشتستان بوشهر اوستانی ۱۴۵۵۱ ۱ ۱
۷۳۷ کوهبنان بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو کوهبنان کیرمان اوستانی ۱۴۵۳۵ ۱ ۴
۷۳۸ بخش نیر تفت یزد اوستانی ۱۴۵۳۱ ۱ ۳
۷۳۹ بخش سربند شازند مرکزی اوستانی ۱۴۴۹۲ ۱ ۷
۷۴۰ بخش زرین‌دشت نهاوند همدان اوستانی ۱۴۴۳۵ ۳ ۱۹
۷۴۱ بخش زند ملایر همدان اوستانی ۱۴۴۲۶ ۲ ۱۴
۷۴۲ بخش چنگ الماس بیجار کوردیستان اوستانی ۱۴۳۵۷ ۱ ۲
۷۴۳ بخش کرانی بیجار کوردیستان اوستانی ۱۴۲۷۱ ۲ ۲
۷۴۴ بخش بازفت کوهرنگ چاهارماحال و بختیاری اوستانی ۱۴۲۷۰ ۲ ۱۳
۷۴۵ بخش رستاق داراب فارس اوستانی ۱۴۲۴۱ ۱ ۹
۷۴۶ بخش تازه‌کند موغان‌شهر بؤلگه‌سی اردبیل اوستانی ۱۴۲۳۵ ۱ ۷
۷۴۷ بخش کجور نوشهر مازندران اوستانی ۱۴۲۰۳ ۱ ۱
۷۴۸ بخش سرخه سمنان سیمنان اوستانی ۱۴۱۹۴ ۱ ۲
۷۴۹ بخش شوسف نهبندان جنوبی خوراسان اوستانی ۱۴۱۸۳ ۱ ۱
۷۵۰ بخش هزارجریب نکا مازندران اوستانی ۱۴۱۶۵ ۱ ۲
۷۵۱ بخش فتح‌المبین شوش خوزیستان اوستانی ۱۴۱۳۵ ۱ ۲۰
۷۵۲ بخش جرقویه علیا اصفهان ایصفاهان اوستانی ۱۴۰۹۹ ۱ ۱
۷۵۳ بخش افزر قیروکارزین فارس اوستانی ۱۴۰۴۰ ۱ ۴۳
۷۵۴ بخش کردیان جهروم بولگه‌سی فارس اوستانی ۱۴۰۲۵ ۲ ۳۱
۷۵۵ بخش راین کرمان کیرمان اوستانی ۱۳۹۰۳ ۲ ۴
۷۵۶ بخش تشان بهبهان خوزیستان اوستانی ۱۳۸۲۹ ۲ ۴
۷۵۷ بخش قوشخانه شیروان شومالی خوراسان اوستانی ۱۳۸۱۹ ۱ ۱
۷۵۸ بخش مرادلو خیاو بولگه‌سی اردبیل اوستانی ۱۳۷۵۰ ۱ ۴
۷۵۹ بخش شاهرود خالخال شهریستانی اردبیل اوستانی ۱۳۷۰۱ ۱ ۳
۷۶۰ بخش شیبکوه بندرلنگه هورموزقان اوستانی ۱۳۶۲۰ ۲ ۲۱
۷۶۱ بخش بزمان ایرانشهر سیستان و بلوچیستان اوستانی ۱۳۴۰۹ ۱ ۸
۷۶۲ بخش صحرای باغ لارستان فارس اوستانی ۱۳۳۸۹ ۲ ۱۵
۷۶۳ بخش پاریز سیرجان کیرمان اوستانی ۱۳۳۸۲ ۱ ۳۳
۷۶۴ مهر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو مهر فارس اوستانی ۱۳۲۶۵ ۲ ۱۳
۷۶۵ بخش مشراگه رامشیر خوزیستان اوستانی ۱۳۲۱۶ ۱ ۵
۷۶۶ بخش کوخرد بستک هورموزقان اوستانی ۱۳۲۰۱ ۲ ۱۳
۷۶۷ بخش ایوانکی گرمسار سیمنان اوستانی ۱۳۱۸۷ ۲ ۳
۷۶۸ بخش آغاجاری بهبهان خوزیستان اوستانی ۱۳۱۵۵ ۳ ۶
۷۶۹ بخش کلیجان‌رستاق ساری مازندران اوستانی ۱۳۱۴۳ ۱ ۱
۷۷۰ بخش ایزدخواست زرین دشت فارس اوستانی ۱۳۱۲۱ ۱ ۷
۷۷۱ بخش ویسیان خرم آباد لوریستان اوستانی ۱۳۰۲۹ ۱ ۱
۷۷۲ بخش فارغان حاجی اباد هورموزقان اوستانی ۱۳۰۲۴ ۲ ۲۳
۷۷۳ بخش اسیر مهر فارس اوستانی ۱۳۰۲۴ ۳ ۳۸
۷۷۴ بخش درب گنبد کوهدشت لوریستان اوستانی ۱۳۰۱۷ ۴ ۱۳
۷۷۵ بخش بهمن ابرکوه شهریستانی یزد اوستانی ۱۳۰۰۱ ۱ ۶
۷۷۶ بخش گلباف کرمان کیرمان اوستانی ۱۲۹۷۹ ۳ ۷
۷۷۷ بخش موران گئرمی بؤلگه‌سی اردبیل اوستانی ۱۲۹۶۴ ۱ ۵
۷۷۸ بخش خاروانا ورزقان بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۱۲۸۷۸ ۲ ۲۳
۷۷۹ بخش بهمئی گرمسیری بهمئی کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۱۲۸۷۴ ۱ ۲
۷۸۰ بخش ریگ گناوه بوشهر اوستانی ۱۲۸۲۷ ۱ ۲
۷۸۱ بخش کویرات آران و بیدگل ایصفاهان اوستانی ۱۲۸۱۱ ۱ ۲
۷۸۲ بخش شادیان چاراویماق بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۱۲۷۸۵ ۱ ۲
۷۸۳ بخش مروست خاتم یزد اوستانی ۱۲۷۷۳ ۱ ۵
۷۸۴ بخش کلباد گلوگاه مازندران اوستانی ۱۲۷۵۶ ۲ ۱۶
۷۸۵ بخش زواره اردستان ایصفاهان اوستانی ۱۲۷۴۷ ۲ ۲۶
۷۸۶ بخش دیلمان سیاهکل گیلان اوستانی ۱۲۷۲۱ ۱ ۱
۷۸۷ بخش ارشق خیاو بولگه‌سی اردبیل اوستانی ۱۲۶۳۶ ۳ ۱۸
۷۸۸ نیر بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو نیر اردبیل اوستانی ۱۲۶۰۷ ۱ ۶
۷۸۹ بخش رودبارالموت قزوین بؤلگه‌سی‌ قزوین اوستانی ۱۲۵۱۹ ۱ ۱
۷۹۰ بخش ایرندگان خاش سیستان و بلوچیستان اوستانی ۱۲۴۳۲ ۱ ۱
۷۹۱ بخش بیرم لارستان فارس اوستانی ۱۲۳۸۹ ۱ ۱
۷۹۲ بخش بوشکان دشتستان بوشهر اوستانی ۱۲۲۴۲ ۱ ۲
۷۹۳ بخش جبالبارز جیرفت کیرمان اوستانی ۱۲۲۲۵ ۲ ۳۰
۷۹۴ بخش آشار سرباز سیستان و بلوچیستان اوستانی ۱۲۰۷۰ ۲ ۱۷
۷۹۵ بخش زهان قائنات جنوبی خوراسان اوستانی ۱۱۹۲۶ ۴ ۱۴
۷۹۶ بخش چوار ایلام ایلام اوستانی ۱۱۸۶۰ ۱ ۱
۷۹۷ بخش کدکن تربت حیدریه رضوی خوراسان اوستانی ۱۱۸۵۵ ۲ ۲۸
۷۹۸ بخش خاوومیرآباد مریوان کوردیستان اوستانی ۱۱۸۴۹ ۱ ۱۱
۷۹۹ بخش کاخک گناباد رضوی خوراسان اوستانی ۱۱۸۱۴ ۲ ۳۷
۸۰۰ بخش مود سربیشه جنوبی خوراسان اوستانی ۱۱۸۰۳ ۱ ۳
۸۰۱ بخش جاپلق ازنا لوریستان اوستانی ۱۱۷۸۲ ۱ ۸
۸۰۲ بخش چاپشلو درگز رضوی خوراسان اوستانی ۱۱۷۷۴ ۱ ۳
۸۰۳ بخش سرحد شیروان شومالی خوراسان اوستانی ۱۱۷۴۶ ۱ ۱
۸۰۴ بخش نوبندگان فسا فارس اوستانی ۱۱۶۷۹ ۱ ۲
۸۰۵ بخش دستگردان طبس یزد اوستانی ۱۱۶۵۹ ۱ ۵
۸۰۶ بخش رویدر خمیر هورموزقان اوستانی ۱۱۶۲۸ ۱ ۴
۸۰۷ بخش وراوی مهر فارس اوستانی ۱۱۶۱۱ ۱ ۲
۸۰۸ بخش زز و ماهرو الیگودرز لوریستان اوستانی ۱۱۴۴۰ ۱ ۱۲
۸۰۹ بخش بیرانوند خرم آباد لوریستان اوستانی ۱۱۳۷۸ ۱ ۲
۸۱۰ بخش نوق رفسنجان کیرمان اوستانی ۱۱۳۶۱ ۱ ۲
۸۱۱ بخش سه قلعه سرایان جنوبی خوراسان اوستانی ۱۱۳۳۴ ۱ ۲
۸۱۲ بخش جغین رودان هورموزقان اوستانی ۱۱۲۵۴ ۱ ۳
۸۱۳ بخش سرفاریاب کهگیلویه کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۱۱۲۴۹ ۵ ۱۲
۸۱۴ بخش کاغذکنان میانا بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۱۱۱۰۱ ۲ ۱۳
۸۱۵ بخش نوخندان درگز رضوی خوراسان اوستانی ۱۱۰۹۴ ۲ ۴
۸۱۶ بخش کوراییم نیر اردبیل اوستانی ۱۰۹۶۶ ۲ ۱۸
۸۱۷ بخش ممقان آذرشهر بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۱۰۸۷۴ ۱ ۴
۸۱۸ بخش قمصر کاشان ایصفاهان اوستانی ۱۰۸۱۲ ۱ ۲۴
۸۱۹ بخش احمدی حاجی اباد هورموزقان اوستانی ۱۰۸۰۸ ۲ ۶
۸۲۰ بخش سرشیو مریوان کوردیستان اوستانی ۱۰۶۳۲ ۱ ۱
۸۲۱ بخش یانه‌سر بهشهر مازندران اوستانی ۱۰۶۲۵ ۱ ۱
۸۲۲ بخش عنبران نمین بولگه‌سی اردبیل اوستانی ۱۰۵۹۳ ۱ ۱۲
۸۲۳ بخش اورامان سروآباد کوردیستان اوستانی ۱۰۵۰۰ ۱ ۱۳
۸۲۴ بخش خورگام رودبار گیلان اوستانی ۱۰۴۶۵ ۲ ۱۰
۸۲۵ بخش زرین آباد دهلران ایلام اوستانی ۱۰۴۰۷ ۱ ۲
۸۲۶ بخش الوت بانه کوردیستان اوستانی ۱۰۳۹۴ ۱ ۴
۸۲۷ بخش کبگیان دنا کوهگیلویه و بویراحمد اوستانی ۱۰۳۹۱ ۳ ۱۳
۸۲۸ بخش لطف‌آباد درگز رضوی خوراسان اوستانی ۱۰۳۷۴ ۲ ۲
۸۲۹ بخش سرشیو سقز کوردیستان اوستانی ۱۰۳۳۹ ۱ ۱۳
۸۳۰ بخش برزک کاشان ایصفاهان اوستانی ۱۰۲۶۷ ۲ ۲۱
۸۳۱ بخش دشمن‌زیاری ممسنی فارس اوستانی ۱۰۱۹۶ ۱ ۴۰
۸۳۲ بخش سراب‌باغ آبدانان ایلام اوستانی ۱۰۱۰۲ ۲ ۹
۸۳۳ بخش باجگیران قوچان رضوی خوراسان اوستانی ۱۰۰۳۸ ۱ ۳
۸۳۴ بخش طغرالجرد کوهبنان کیرمان اوستانی ۹۹۳۰ ۱ ۳
۸۳۵ بخش ماهورمیلانی ممسنی فارس اوستانی ۹۹۱۵ ۲ ۳۸
۸۳۶ بخش بشارت الیگودرز لوریستان اوستانی ۹۹۰۷ ۲ ۱۷
۸۳۷ بخش جلگه شوقان جاجرم شومالی خوراسان اوستانی ۹۸۴۷ ۱ ۱
۸۳۸ بخش بستان دشت آزادگان خوزیستان اوستانی ۹۵۹۶ ۱ ۱
۸۳۹ بخش خلجستان قم قوم اوستانی ۹۵۳۴ ۳ ۳
۸۴۰ بخش زرنه ایوان ایلام اوستانی ۹۵۲۲ ۲ ۱۵
۸۴۱ بخش لاله‌زار بردسیر کیرمان اوستانی ۹۴۷۳ ۱ ۴
۸۴۲ بخش ریز جم بوشهر اوستانی ۹۴۶۴ ۲ ۹
۸۴۳ بخش بردخون دیر بوشهر اوستانی ۹۳۶۹ ۱ ۶
۸۴۴ بخش ننور بانه کوردیستان اوستانی ۹۳۴۵ ۱ ۱
۸۴۵ بخش خرقان زرندیه مرکزی اوستانی ۹۲۷۶ ۱ ۳
۸۴۶ بخش کلاشی جوانرود کیرمانشاه اوستانی ۹۲۱۱ ۱ ۱۳
۸۴۷ بخش دشتک چالدران غربی آذربایجان اوستانی ۹۰۶۹ ۱ ۶
۸۴۸ بخش امیراباد دامغان بؤلگه‌سی سیمنان اوستانی ۹۰۲۶ ۱ ۷
۸۴۹ بخش نیاسر کاشان ایصفاهان اوستانی ۹۰۰۰ ۲ ۲
۸۵۰ بخش باینگان پاوه کیرمانشاه اوستانی ۸۹۸۷ ۱ ۲
۸۵۱ بخش پشتکوه نی ریز فارس اوستانی ۸۸۷۵ ۱ ۱۰
۸۵۲ بخش سلفچگان قم قوم اوستانی ۸۷۶۳ ۲ ۲
۸۵۳ بخش سیه رود جولفا بؤلگه‌سی شرقی آذربایجان اوستانی ۸۵۰۷ ۱ ۱
۸۵۴ بخش حتی لالی خوزیستان اوستانی ۸۳۹۳ ۲ ۲۲
۸۵۵ بخش ارجمند فیروزکوه تهران اوستانی ۸۳۸۰ ۲ ۲۶
۸۵۶ بخش بایک تربت حیدریه رضوی خوراسان اوستانی ۸۳۲۷ ۳ ۲۹
۸۵۷ بخش دیهوک طبس یزد اوستانی ۸۲۰۰ ۱ ۱
۸۵۸ بخش خارگ بوشهر بوشهر اوستانی ۸۱۹۶ ۱ ۸
۸۵۹ بخش دودانگه ساری مازندران اوستانی ۸۱۴۰ ۱ ۲
۸۶۰ بخش شاهو روانسر کیرمانشاه اوستانی ۸۱۱۹ ۱ ۱۶
۸۶۱ بخش لاریجان آمل مازندران اوستانی ۸۰۸۹ ۱ ۱۷
۸۶۲ بخش نوسود پاوه کیرمانشاه اوستانی ۷۹۸۴ ۲ ۴
۸۶۳ بخش عمارلو رودبار گیلان اوستانی ۷۹۷۰ ۲ ۲
۸۶۴ بخش بیارجمند شاهرود سیمنان اوستانی ۷۸۸۵ ۳ ۸
۸۶۵ بخش دهرم فراشبند فارس اوستانی ۷۸۶۲ ۱ ۶
۸۶۶ بخش جلگه سنخواست جاجرم شومالی خوراسان اوستانی ۷۷۹۶ ۳ ۱۲
۸۶۷ بخش مینو خرمشهر خوزیستان اوستانی ۷۵۸۲ ۱ ۳
۸۶۸ بخش کوهساران راور کیرمان اوستانی ۷۳۹۹ ۲ ۲۳
۸۶۹ بخش شنبه و طسوج دشتی بوشهر اوستانی ۷۳۰۸ ۳ ۱۷
۸۷۰ بخش چم خلف عیسی هندیجان خوزیستان اوستانی ۷۲۱۷ ۲ ۲۲
۸۷۱ بخش محمله خنج فارس اوستانی ۷۱۹۹ ۱ ۱
۸۷۲ بخش ازگله ثلاث باباجانی کیرمانشاه اوستانی ۷۱۲۵ ۱ ۳
۸۷۳ بخش چنارود چادگان ایصفاهان اوستانی ۶۹۲۵ ۱ ۸
۸۷۴ بخش کلات آبدانان ایلام اوستانی ۶۸۱۲ ۲ ۴
۸۷۵ بخش فیروز گیوی بولگه‌سی اردبیل اوستانی ۶۷۹۸ ۲ ۲۰
۸۷۶ بخش بلده نور (شهر) مازندران اوستانی ۶۵۹۴ ۱ ۱۸
۸۷۷ بخش حلب ایجرود زنجان اوستانی ۶۳۴۲ ۱ ۸
۸۷۸ بخش هخامنش پاسارگاد فارس اوستانی ۶۱۷۱ ۱ ۳
۸۷۹ بخش خضرآباد اشکذر شهریستانی یزد اوستانی ۵۸۷۲ ۱ ۲
۸۸۰ بخش هرمز قشم هورموزقان اوستانی ۵۶۹۹ ۱ ۱
۸۸۱ بخش ماژین دره شهر ایلام اوستانی ۴۸۸۵ ۱ ۷
۸۸۲ بخش عقدا اردکان شهریستانی یزد اوستانی ۴۵۷۸ ۱ ۳
۸۸۳ بخش امام حسن دیلم بوشهر اوستانی ۴۳۸۳ ۲ ۱۸
۸۸۴ بخش صالح آباد مهران ایلام اوستانی ۳۸۵۹ ۱ ۳
۸۸۵ بخش خرانق اردکان شهریستانی یزد اوستانی ۳۱۹۵ ۲ ۴
۸۸۶ بخش انارک نائین ایصفاهان اوستانی ۲۹۰۴ ۲ ۲۱
۸۸۷ ابوموسی بؤلگه‌سی نین مرکزی بؤلومو ابوموسی هورموزقان اوستانی ۱۷۰۵ ۱ ۱۹
۸۸۸ بخش سومار قصرشیرین کیرمانشاه اوستانی ۲۴۷ ۲ ۱۸
۸۸۹ بخش تنب ابوموسی هورموزقان اوستانی ۱۵۵ ۲ ۳
۸۹۰ بخش چاهورز لامرد فارس اوستانی ۶۷۸۸

بیرده باخ

دَییشدیر


قایناق‌لار

دَییشدیر
  1. ^ Error on call to شابلون:وب قایناقلاماسی: Parameters باغلانتی and باشلیق must be specified .